نمای 360 : ارائه خدمات عکاسی پانوراما و تولید نمای 360 درجه و تور مجازی، طراحی و اجرای وب سایت های ویژه‏ی تور مجازی.
* * *
تور مجازی به مجموعه ای از تصاویر , فایل های ویدئویی , تصاویر پانوراما (تصویری که از یک نقطه تمام یا بخشی از افق را پوشش می دهد) , فایل های صوتی , اطلاعات متنی و … اتلاق می شود که امکان آشنایی بیننده را با یک محیط و یا یک شی به صورت مجازی و بدونه حضور فیزیکی فراهم می نماید به این صورت که در این تور فرد تمام جهات را به صورت ۳۶۰ درجه میبیند . هدف از ارائه تور مجازی از بین بردن محدودیت های زمانی و مکانی است به طور مثال با استفاده از تور مجازی می توان در یک بنای تاریخی یا... ادامه

جدیدترین اطلاعات "تور مجازی نمای 360" را دریافت کنید: