سرعت، دقت در یادگیری

سرعت، دقت در یادگیری

توضیحات خدمت

انواع حافظه

حسین احمدی معتقد است که انسان به طور کلی دارای سه نوع حافظه ی حسی، کوتاه مدت و بلند مدت است. گنجایش حافظه ی حسی، که همان حواس پنجگانه است، بسیار محدود است و اطلاعات در حدود یک تا سه ثانیه در این حافظه باقی می مانند. اگر اطلاعات مورد توجه و دقت واقع شوند، وارد حافظه ی کوتاه مدت می شوند. حافظه ی کوتاه مدت دارای حجم به نسبت محدود و مدت زمان کمی می باشد البته ماندگاری حافظه کوتاه مدت نسبت به حافظه ی حسی بیشتر است. سه روش تداعی، تصویر و مرور میتوانند باعث انتقال مطلب به حافظه ی بلندمدت شوند.

تد‌اعی

ارتباط پیوسته )زنجیروار( مطالب، باعث انتقال مطلب های جدید به حافظه ی بلند مدت میشوند. فرض کنید موضوعی در حافظه ی بلندمدت شما وجود دارد)به دلیل تکرار و...( اکنون اگر موضوعی جدید را به همان موضوع ارتباط دهید، در حافظه ی بلندمدت شما باقی میماند. اگر مطلب هایی را که مطالعه میکنید، با مطلب های قبلی یا جریانات روزمره ی خود ارتباط دهید، آنها را بهتر یادآوری خواهید کرد

تصویر

اگر تصویری را همراه یک متن نگاه کنید و تا مدتی از هیچکدام استفاده نکنید، بعد از مدتی تصویر را بهتر از متن به یاد می آورید. مغز از دو نیمکره تشکیل شده است. حافظه ی بلندمدت در نیمکره ی راست و حافظه ی کوتاه مدت در نیمکره ی چپ قرار دارد. متن، نوشته، فرمول و... در حافظه ی کوتاه مدت و تصویر و رنگ در حافظه ی بلند مدت قرار میگیرند؛ بنابراین، اگر مطلبی را که میخوانید به شکل تصویری به حافظه ی بلند مدتتان منتقل کنید، آن را بهتر به یاد می آورید

مرور

تکرار، موثرترین راه حفظ اطلاعات در حافظه ی بلند مدت است اما اینکه مطلب ها را در چه فاصله ی زمانی مرور کنید، موضوع بسیار مهمی است. بهترین راه مرور این است که خلاصه نویسی، نمودارهای درختی را در ذهن خود رسم کنید و قسمت هایی را که نتوانستید به یاد آورید، از روی منبع )جزوه، کتاب و...( اصلاح کنید. زمانیکه مطلبی را میخوانید، تا ۲۴ ساعت در حافظه ی بلندمدت شما وجود دارد. ولی بعد از ۲۴ ساعت، جزئیات کمی از موضوع را فراموش میکنید. پس اولین مرور بعد از مطالعه، ۲۴ ساعت بعد از اولین یادگیری است. یک هفته بعد، باید برای بار دوم، مطلب را مرور کنید اما یک ماه بعد، باید ‌‌مطلب موردنظر، مجدد مطالعه شود و آخرین مرحله سه ماه بعداست. اگر مرحله های مرور را به طور دقیق اجرا کنید، مطمئن باشید که مطلب برای همیشه در حافظه ی بلندمدت شما باقی خواهد ماند.

مرکز مشاوره گیلنا (استاد حسین احمدی مشاور و برنامه تحصیلی کنکور)
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : استاد حسین احمدی، حسین احمدی، فیلم های برتر حسین احمدی، مشاور برتر تحصیلی حسین احمدی، مشاور دین و زندگی حسین احمدی، تدریس ادبیات حسن احمدی، مشاور درس ادبیات حسین احمدی، مشاور درس عربی حسین احمدی، تدری درس عربی حسین احمدی، برترین مشاور کنکور حسین احمدی، فیلم های آموزشی برتر حسین احمدی، مشاور برتر کنکور حسین احمدی، تدریس کنکور حسین احمدی، آموزش نکات کلیدی کنکور حسین احمدی، آموزش روش درس خواندن کنکور حسین احمدی، حسین احمدی مشاور
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی عام
  • تلفن: 0021-09121009656