آکاف تشکیل شده از تیمی کاملا متخصص که از سال 1366 تا به امروز فعالیتی کاملا تحقیقاتی و تخصصی را پیش گرفته است...
و حال پس از گذراندن سال ها تجربه ،آمادگی ارائه نرم افزارهای کاملا تخصصی با رویکرد مدیریتی را دارا می باشد...
آکاف با نگاه به نیاز های اتوماسیون شدن فعالیت های اقتصادی ،از جمله حسابداری ، مدیریتی و...
فرآیند تولید و یا چرخه مالی یک بنگاه اقتصادی را نیز می تواند به شکلی خاص بصورت نرم افزار بوجود آورد...
می توان به برخی از نرم افزار های اختصاصی و در عین حال انحصاری آکاف اشاره کرد :
نرم افزار تخصصی کارخانجات لبنیات
نرم افزار تخصصی کارخانجات دام و طیور
نرم افزار تخصصی کارخانجات... ادامه

جدیدترین اطلاعات "آکــاف سیستم" را دریافت کنید: