شیمی

محصولات و خدمات ویژه

اسید سنج لوترون Lutron YK-2001CT ، ph/oh
اسید سنج لوترون Lutron YK-2001CT ، ph/oh لوازم آزمایشگاه شیمی
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900
دستگاه اسپکتروفتومتر DR3900 لوازم آزمایشگاه شیمی
کنداکتیوی متر  CD-4303
کنداکتیوی متر CD-4303 لوازم آزمایشگاه شیمی
اسپکتروفتومتر Varian
اسپکتروفتومتر Varian لوازم آزمایشگاه شیمی
کاغذ تورنسل BTM 5546
کاغذ تورنسل BTM 5546 لوازم آزمایشگاه شیمی
چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI700-25
چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI700-25 لوازم آزمایشگاه شیمی
دستگاه اسپکتروفتومتر DR6000
دستگاه اسپکتروفتومتر DR6000 لوازم آزمایشگاه شیمی
کدورت سنج  TU-2016
کدورت سنج TU-2016 لوازم آزمایشگاه شیمی
کیت تست کلر مدل HANNA HI3815
کیت تست کلر مدل HANNA HI3815 لوازم آزمایشگاه شیمی

محصولات بروز شده

اسید سنج مایعات تستو مدل TESTO 206-PH1
اسید سنج مایعات تستو مدل TESTO 206-PH1 لوازم آزمایشگاه شیمی
آب مقطر گیری
آب مقطر گیری لوازم آزمایشگاه شیمی
اکسیژن متر ضد آب مدل HANNA HI9147
اکسیژن متر ضد آب مدل HANNA HI9147 لوازم آزمایشگاه شیمی
بن ماری بافت شناور طرح gifel
بن ماری بافت شناور طرح gifel لوازم آزمایشگاه شیمی
کیت های آزمایشگاهی
کیت های آزمایشگاهی لوازم آزمایشگاه شیمی
قطعات آب بندی لاستیکی
قطعات آب بندی لاستیکی لاستیک و پلاستیک - سایر
فلنچ  و فلکه
فلنچ و فلکه محصولات نفت و پتروشیمی - سایر
فروش دو اتیل هگزانول 7 مول
فروش دو اتیل هگزانول 7 مول مواد شیمیایی مصرفی - سایر
چرب گیر صنعتی 98 ± 1 %
چرب گیر صنعتی 98 ± 1 % مواد شیمیایی مصرفی - سایر
پلی استال/POM
پلی استال/POM مواد اولیه پلاستیک
Antiscalant and Antifoulant   Flocon® 260
Antiscalant and Antifoulant Flocon® 260 مواد شیمیایی تصفیه آب

خدمات بروز شده

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاه شیمی
ساخت کمپلکس های معدنی
ساخت کمپلکس های معدنی خدمات مرتبط با شیمی - سایر
ساخت قطعات پلیمری
ساخت قطعات پلیمری خدمات مرتبط با شیمی - سایر
قیمت فنول ( فنل) کمهو کره
قیمت فنول ( فنل) کمهو کره خدمات مرتبط با شیمی - سایر
فرمولاسیون انواع رنگ،چسب و ...
فرمولاسیون انواع رنگ،چسب و ... خدمات مرتبط با شیمی - سایر
تعمییر تجهیزات آزمایشگاهی
تعمییر تجهیزات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاه شیمی

مطالب مرتبط

جدیدترین اطلاعات "شیمی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.
 

دسته بندی محصولات موجود در گروه شیمی: