ما به آینده مینگریم و با خدمات ساختمانی نوین در خدمت مردم ایران زمین هستیم ادامه

جدیدترین اطلاعات "ایستا بتن" را دریافت کنید:

 
ایستا بتن
[اصفهان]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : بتن، مشاوره، ساختمان، سازه
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 0311-2665599