لیدوکائین

لیدوکائین یا 2- (دی اتیل آمینو) -N- (2،6-دی متیل فنیل) -استامید، یک آمید است، به این معنی که مانند اسیدهای آمینه حاوی یک پیوند آمین است. این آمید دارای NH (نیتروژن – هیدروژن) متصل به CO (کربن – اکسیژن، پیوند دوتایی) است

توضیحات محصول

یدوکائین با جلوگیری از عبور یون‌های سدیم از کانال‌های ولتاژدار کار می‌کند. بنابراین سیگنال‌های درد حتی قبل از تشکیل سیگنال‌ها متوقف می‌شوند.

لیدوکائین به کانال‌های سدیم متصل می‌شود. آمید موجود در لیدوکائین به آن اجازه می‌دهد مانند یک اسید آمینه عمل کند و با مکان‌های فعال در حوزه‌های کانال سدیم برهم کنش داشته باشد. وقتی سایت فعال تعامل دیگری با آن داشته باشد، نمی‌تواند یون‌های سدیم را منتقل کند.

باقی‌مانده‌های دقیقی که لیدوکائیـن با آن‌ها ارتباط دارد مشخص نیست، اگرچه شواهدی مشاهده شده است که ممکن است با باقی‌مانده‌های Phe-1764 و Tyr-1771 تعامل داشته باشد. لیدوکائین در نسبت 1: 1 با کانالهای سدیم برهم کنش می‌کند. بنابراین، یک مولکول لیدوکائین می‌تواند یک مولکول از کانال‌های سدیم را مسدود کند.

پیشگامان شیمی
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات : مواد شیمیایی، مواد اولیه صنایع دارویی، مواد اولیه صنایع غذایی، مواد اولیه صنایع شیمیایی، مواد اولیه صنایع غذایی، افزودنی غذایی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-91306181، 021-91306182