محیط کشت

امور آزمایشگاهی

توضیحات محصول

 (( بازرگانی صدف نیلگون پارس نامی آشنا در ارتقاء علوم آزمایشگاهی کشور ))

واردات و عرضه متنوعترین انواع محیط کشت های نسل جدید ونیز محیط کشت های سلولی وبیولوژیکی و میکروب شناسی در حجم های گوناگون از معتبرترین کمپانی های دنیا جهت مصارف تحقیقاتی ، صنایع غذایی ، علوم پزشکی ، سلول شناسی ، قارچ شناسی ، آموزشی و...

  • ·         معرفی تنها بخشی ازمحیط کشتهای آزمایشگاهی قابل عرضه توسط این واحد تجاری:

Merck آلمان،کیولب،بیومارک ، های مدیا ، ایرانی و غیره همراه با تاییده FICATE OF ANALYSIS
محیط کشت  آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک

محیط کشت  پودر آگار
محیط کشت  آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه
محیط کشت  آسپارژین براث
محیط کشت  آزاید دکستروز براث
محیط کشت 
ATP Agar
محیط کشت  ATP Broth
محیط کشت  اسید براث
محیط کشت  آمیز ترانسپورت
محیط کشت  مدیوم
محیط کشت  کالچر آگار
محیط کشت   اینوکالوم براث
محیط کشت  باسیلیوس سیریوس آگار
محیط کشت  بیرد پارکر آگار
محیط کشت  بیف اکستراکت
محیط کشت  بیف اکستراکت آگار
محیط کشت  بایل اسکولین آگار
محیط کشت  بیسموت سولفیت آگار
محیط کشت  بلاد آگار بیس
محیط کشت  برین هارت اینفیوژن آگار
محیط کشت  برین هارت اینفیوژن براث
محیط کشت  بریلیانت گرین آگار مودیفاید
محیط کشت  بریلیانت گرین بایل براث بیس 2% 
محیط کشت  بروسلا آگار بیس
محیط کشت  بروسلا براث بیس
محیط کشت  بافرد پپتون واتر
محیط کشت  برومو کروزول پارپل آزاید براث
محیط کشت  C.Perfingens Sporulation Broth  
محیط کشت  کامپیلو باکتر آگار بیس
محیط کشت  کری بلیر مدیوم بیس
محیط کشت  سیتریماید آگار بیس
محیط کشت  چاپمن استون آگار
محیط کشت  کلرامفنیکل یست گلوکز آگار
محیط کشت  Clostridium Difficile Agar Base
محیط کشت  کالومبیا بلاد آگار بیس
محیط کشت  کوکد میت مدیوم
محیط کشت  کورن میل آگار
محیط کشت  Czapekdox Agar
محیط کشت  C.L.E.D Agar
محیط کشت Dnase Test Agar 
محیط کشت دیوکسی کولات آگار
محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار
محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار
محیط کشت دکستروز آگار
محیط کشت DTM Medium 
محیط کشت دکستروز تریپتون براث

محیط کشت برلیانت گرین بایل براث
محیط کشت برلیانت گرین آگار
محیط کشت Nutrient
agar
محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث
محیط کشت تیو گلیکولات
محیط کشت XLD agar

محیط کشت Urea broth
، اوره براث
محیط کشت TSI agar
، تریپل شوگر ایرون آگار
محیط کشت Simmon Citrat agar

محیط کشت SIM
agarال
محیط کشت Selenit Broth
،
محیط کشت SCC
،
محیط کشت SC

محیط کشت nutrient broth
،نوترینت براث ل
محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار
محیط کشت Muller hinton agar

محیط کشت MRVP
،
محیط کشت agar Manitul salt
مانیتول سالت
محیط کشت Malonate broth

محیط کشت Lysin Iron agar
لایزین ایرون آگار
محیط کشت EMB
ائوزین متیلن بلو
محیط کشت brucella agar
بروسلا آگار
محیط کشت blood agar

محیط کشت آگار آگار
محیط کشت فنل رد اگار
محیط کشت بلاد آگار
محیط کشت فنل رد براث
محیط کشت محیط ژیولیتی کانتونی
محیط کشت محیط CGA
(جهت مخمّر و کپک)
محیط کشت لاکتوز براث
محیط کشت تریپتون سویا براث (کازو براث)
محیط کشت مکانکی براث
محیط کشت تریپتون سوی آگار(کازو آگار)
محیط کشت تریپتون واتر
محیط کشت یست اکستراکت
محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار
محیط کشت بایل اسکولین آگار
محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار
محیط کشت تتراتیونات براث
محیط کشت TCBS
آگار
محیط کشت استارچ آگار
محیط کشت سیمون سیترات آگار
محیط کشت سلنیت سیستئین براث
محیط کشت سلنیت F
براث
محیط کشت سابرود دکستروز آگار
محیط کشت SS
سالمونلا شیگلا آگار
محیط کشت SIM
مدیوم
محیط کشت بیرد پارکر آگار
محیط کشت ویولت رد بایل آگار یال
محیط کشت پتیتو دکستروز آگار
محیط کشت پلیت کانت آگار
محیط کشت پپتون واتر
محیط کشت اوره براث
محیط کشت محیط VRB
(ویولت رد بایل آگار)
محیط کشت بکتو پپتون
محیط کشت نوترینت آگار
محیط کشت اورنج سرم آگار
محیط کشت نوترینت
محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
محیط کشت مولر هینتون آگار
محیط کشت مانیتول سالت آگار
محیط کشت آگار MRVP
محیط حرکت
محیط کشت مکانکی آگار های
محیط کشت EMB
ائوزین متیلن بلو آگار
محیط کشت EC
براث
محیط کشت دکستروز آگار
محیط کشت کوکد میت مدیوم
محیط کشت سیتریماید آگار
محیط کشت بافر پپتون واتر
محیط کشت BHI
برین هارت اینفیوژن
محیط کشت ای سی براث
محیط کشت
EMB Agar Levine
محیط کشت اندو آگار
محیط کشت Eugonic LT 100 
فلوید تیو گلی کولات مدیوم
ژلاتین باکتریولوژیکال
ژیولیتی کانتونی براث
GN Broth
هکتون اینتریک آگار
KF Streptococcal Agar
کلینگر آیرون آگار
لاکتوز براث فلوید
لاکتو باسیلوس MRS Agar
لاکتو باسیلوس MRS Brothمحیط کشت تریپتون سویا آگار
محیط کشت تریپتون سویا براث
محیط کشت TA
محیط کشت اوره آگار بیس
محیط کشت اوره براث بیس
محیط کشت ویولت رد بایل آگار
محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار ل
139محیط کشت XLD Agar
محیط کشت Yersinia Selective Agar Base
1محیط کشت یست اکستراکت پودر باکتریولوجیکال 500 گرمی های مدیا 493.900ریال
محیط کشت بیرد پارکر اگار
محیط کشتVRBD Agar
محیط کشت YGC Agarیست اکسترکت کلرامفنیکل آگار
محیط کشت پلیت کانت آگار PCA
محیط کشت DG18  
محیط کشت بیرد EC Broth
محیط کشت SPS
محیط کشت BG Agar
محیط کشت BGBroth  
محیط کشت EEبراث  اینتریو باکتریال اینریچمنت براث
محیط کشت BPLS Agar 
محیط کشت راپاپورت مدیوم
محیط کشت پپتون واتر بافر دار
محیط کشتL.S.B
محیط کشت لایزین آیرون اگار
محیط کشت MRS Agar
قرص رینگر
محیط کشت ژیولیتی کانتونی براث
محیط کشت Selenit Broth
محیط کشت SIM agar
محیط کشت Simmon Citrat agar،سیمون سیترات آگار
محیط کشت TSI agarتریپل شوگر ایرون آگار گرمی
محیط کشت Urea brothاوره براث بسته 500
محیط کشت اوره آگار
محیط کشت XLD agar
محیط کشت تیو گلیکولات
محیط کشت Nutrient agarنوترینت آگار
محیط کشت مانیتول سالت آگار 105404
محیط کشت حرکت MRVP 
محیط کشت BGA بریلیانت گرین آگار
محیط کشت BGBG Agar بریلیانت گرین بایل گلوکز آگار
ماده نیو بیوسین 1 گرمی سیگما
سرم سیتراته خرگوش (پلاسمای خرگوش)و....

SADAFE NILGOONE PARS

 sale@sadafchem.com
sadafchem.com

 

بازرگانی صدف نیلگون
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات : مواد شیمیایی، محیط کشت، تجهیزات آزمایشگاهی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-66903227