پکیج ایران رادیاتورBM24FF

پکیج BM24FF ایران رادیاتور دارای فن وتک مبدل بوده وتازیربنای 150مترمربع را گرم میکند.

شرکت سازنده :
ایران رادیاتور
مدل :
پکیج BM24FF
پکیج فن دار :
پکیج تک مبدل
حداقل مقدار سفارش :
1 دستگاه