پکیج ایران رادیاتورES28 FF

پکیج ES28 FF ایران رادیاتور دارای فن ودو مبدل آنالوگ بوده وتازیربنای 200مترمربع را گرم میکند.

شرکت سازنده :
شرکت ایران رادیاتور
پکیج فن دار :
پکیج دو مبدل
حداقل مقدار سفارش :
1 دستگاه