پکیج بوتان Bita22 FF

پکیج بوتان Bita22 FF دومبدل فن داروآنالوگ بوده وتازیربنای 80مترمربع را گرم میکند.

شرکت سازنده :
شرکت بوتان
مدل :
Bita22 FF
کشور سازنده :
ایران
پکیج بوتان Bita22 FF :
پکیج دومبدل،آنالوگ
حداقل مقدار سفارش :
1 دستگاه