پکیج بوتان Bita24 FF

پکیج بوتان Bita24 FF دومبدل فن داروآنالوگ بوده وتازیربنای 140مترمربع را گرم میکند

شرکت سازنده :
شرکت بوتان
مدل :
Bita24 FF
کشور سازنده :
ایران
پکیج بوتان Bita24 FF :
پکیج دومبدل،آنالوگ
حداقل مقدار سفارش :
1 دستگاه