پکیج بوتان Pavia24 rsi

پکیج بوتان Pavia24 rsi دومبدل فن داروآنالوگ بوده وتازیربنای 140مترمربع را گرم میکند.

شرکت سازنده :
شرکت بوتان
مدل :
Pavia24 rsi
کشور سازنده :
ایران
پکیج بوتان :
پکیج دومبدل،آنالوگ
حداقل مقدار سفارش :
1 دستگاه