منیر نیروی سهند

فروش دستگاه کانال کنی با ترینچر (نو و کارکرده)
جهت جایگذاری لوله های آبیاری بارانی و قطره ای
بسیار باصرفه
سرعت بسیار زیاد 1500متر در روز
بدون بهم زدن خاک و زمین
هزینه پر کردن کانال بسیار پایین میاید حتی ناچیز میگردد
سفارشات کانال کنی نـیــــز پذیزفته میشود.
09190444031
09144168984
دریافت فیلم دستگاه با ارسال ایمیل به hasanzadeh_u3f@yahoo.com ادامه

جدیدترین اطلاعات "منیر نیروی سهند" را دریافت کنید:

 
منیر نیروی سهند
[تبریز]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : ;کانال کنی با دستگاه ترینچر
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 0411-4439891