قالب سازی

قالب سازی دنیای نوساخت وتولیدکننده قالب به دوصورت معمولی ولیزری به شکل تخت و روتاری (مدور) بادستگاه های لیزروتمام اتوماتیک می باشد.

توضیحات خدمت

قالبسازی

که به دو صورت معمولی و لیزری انجام میپذیرد.

هزینه قالب سازی با توجه به مقدار تیغ بکار رفته و ابـعاد محاسـبه می گردد و بر دو نوع الف ) تخت ب) رو تاری (مدور) می باشد.

چاپ و تبلیغات دنیای نو
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : چاپ و تبلیغات ، مشاوره و بازاریابی ، هدایای تبلیغاتی ، طراحی
  • تلفن: 0021-66740807، 0021-22245441
محصولات و خدمات