به هنگام یادگیری یک واژه جدید به جای ترجمه آن به زبان مادری، سعی کنید ارتباطی معنی دار بین آن واژه با تصاویر جالب و بدیع ایجاد کنید (تصویر سازی ذهنی Imagery)؛ زیرا از آنجا که گنجایش و ماندگاری اطلاعات تصویری ذهن بسیار بیشتر از گنجایش و ماندگاری موارد کلامی است، با این روش در بازیابی اطلاعات از حافظه موفق تر خواهید بود.

مثالی برای برتری تصویر ذهنی این است که کسی نمی گوید: "قیافه شما را فراموش کرده ام ولی اسم تان یادم هست."

علاوه بر این، امکان درک معانی متفاوت و متعدد یک واژه جدید در یک نگاه و نیز درک کاربرد صحیح آن در موقعیت های عینی و واقعی با این روش میسر می گردد.

همچنین نیاز به ت... ادامه

محصولات

پُر آموزی
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش
  • خدمات/محصولات : زبان انگلیسی وفرانسه، 1100-504-opd-ielts
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 0937-2411209