عرشه شایان گستر
[قم]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : تولید گلمیخ
  • نوع مالکیت: تعاونی
  • تلفن: 0253-2943100