جوشکاری لوله های پلی اتیلن

کلیات جوشکاری وتجهیزات  آن:

درمواردي كه ازلوله هاي شاخه اي (حلقه شده ) استفاده مي گردد پيمانكار مي تواند براي اتصالات مضاعف يا چندگانه عمليات جوشكاري رابا روش هاي به تاييد رسيده امور بازرسي وكنترل فني شركت ملي گاز دركاركاه انجام دهد .
دستگاه هاي جوشكاري وگيره هاي ميزان كننده سرلوله ها دستگاه هاي برش وديگر دستگاه ها بايد از نوع مورد تاييد مهندس بوده ودر نهايت خوب نگهداري شوند .
لوله واتصالات تاقطر 90ميلي متر معمولا بوسيله جوشكاري برق گذاري سيمي وبا جوشكاري حرارتي بوشي واز 90ميلي متر به بالا رامي توان به وسيله جوشكاري حرارتي لب به لب انجام داد .
درموردنصب سه راهي تخليه واز سه راهي انشعاب مي توان از جوشكاري هاي نوع حرارتي زيني يا برق گذاري زيني بنابه تشخيص مهندس استفاده كرد .


روش هاي اتصال :


لوله ها واتصالات پلي اتيلن رامي توان به روشهاي زير به يكديگر متصل كرد :
-          اتصالات حرارتي جوش
-          اتصالات الكتريكي جوشي
-          اتصالات مكانيكي
اين گونه اتصالات مي توانددرحد استحكام لوله و يا حتي محكمتر باشد .


مراحل اجرايي:


اتصالات مي بايست براساس دستورالعملهاي موجود در روش هاي اجرايي وبا درنظرگرفتن توصيه هاي ارائه شده ازطرف سازنده لوله واتصالات انجام شود .
انتخاب نوع اتصال وروشهاي كنترل مي بايست باتوجه به سطح مهارت اپراتورها محيط وشرايطي كه عمل اتصال وروش هاي كنترل توسط شركت توزيع گاز كشور صورت مي پذيرد. انجام شود .
انجام اتصال جوشي باكمك ابزارهاي حرارتي مطابق باروشهاي مناسب مربوطه صورت مي گيرد. در اين روش ها سطوح مورد اتصال از طريق حرارت دادن به نقطه ذوب رسيده وسپس به سمت هم نزديك وبا تماس مستقيم عمل جوش واتصال انجام مي پذيرد.


درجه حرارت جوش:


توليد يك باندجوش قوي بستگي به محدوده هاي جوش توليدات پلي اتيلن ذوب شده دارد حرارت بيش از اندازه ممكن است موجب تنزيل كيفيت ماده اوليه بشود وحرارت كم هم نمي تواند به صورت مطلوبي ماده پلي اتيلن رانرم كند تا جوش خوب وباكيفيت انجام شود .


زمان برداشتن صفحه حرارتي بايد حتي المقدور كاهش يابد تا از خنك شدن بيش از حد سطح ذوب شده جلوگيري شود .
ميزان درجه حرارت جوش هرنوع توليدات خاص پلي اتيلن كه قرار است مورد اتصال واقع شود مي بايست قبلا مشخص شود توليد كننده ها وساير شركتهاي مرتبط را مي بايستي مورد مشاوره قرار داد تا از توصيه هاي آنها در مورد مدت زمان حرارت دادن درجه حرارت لازم ومراحل اجرايي جهت توليدات پلي اتيلن موردنظر مطلع شد .


لازم به تذكر است كه هواي سرد وباد مي تواند برروي دماي حرارتي جوش اثر منفي بگذارد .


درچنين  شرايطي مي بايست يكسري پيش بينهايي لازم مانند حفاظ قراردادن ويا از طولاني كردن زمان حرارت درنظرگرفته شود .


تجهيزات جوش:
  • تجهيزات جوش مي بايست مطابق با استاندارد ISO باشد .
  • تجهيزات جوش مي بايست مطابق باقوانين منطقه اي به تاييد وتصويب رسيده باشد .
  • ضروري است كه به سرويس ونگهداري تجهيزات جوش اهميت خاصي داده شود .
  • اتصالات خوب ورضايتبخش نمي تواند باتجهيزات جوشي كه كه شرايط نامطلوب داشته باشد ايجاد شود .

تميزي وپاكي سطوح حرارتي درجه حرارت مناسب درابزار حرارتي هم محوري وشرايط بهره برداري درماشينهاي اتصال درزمان استفاده از آنها حائز اهميت بسيار ميباشند.
ابزارهاي حرارتي به گونه اي طراحي شده اند كه مي توانند درجه حرارت ثابتي را در محدوده دمايي ذوب توليدات پلي اتيلن حفظ كرده ومي بايست داراي تجهيزات نشان دهنده واندازه گيري درجه حرارت باشند .
به منظور كنترل دماي ذوب در ابزار حرارتي مي توان ازوسايل دقيق اندازه گيري دماهمچون يك پيزومتر ياترمومتر ديجيتالي مجهز به صفحه نشان دهنده استفاده نمود.
كليه تجهيزات حرارتي كه درمراحل اجرايي اتصالات استفاده مي شوند مي بايست بااستفاده از انرژي الكتريكي حرارت داده شوند.
نبايد ازوسايل گازي جهت حرارت دادن  استفاده شود .
استفاده مستقيم از حرارت كه به صورت مشعل ويا هرگونه شعله از باز مي باشد ممنوع است .

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
گروه تولیدی و صنعتی جینجر / دستگاه جوش پلی اتیلن
[کرج]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : دستگاه جوش، جوش پلی اتیلن، جوش بات فیوژن، جوش تمام هیدرولیک، جوش نیمه هیدرولیک، CNC، نیمه هیدرولیک 200-50، دستگاه جوش فاضلابی، دستگاه جوش الکتروفیوژن، دستگاه جوش اکسترودر، تمام هیدرولیک 1200-710، تمام هیدرولیک 1000-500، تمام هیدرولیک 800-400، تمام هیدرولیک 630-315، نیمه هیدرولیک 315-63، دستی 315-90
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 026-32716026