آموزش زبان انگلیسی از پایه برای کودکان و نوجوانان

آموزش زبان انگلیسی به صورت گروهی، نیمه گروهی و خصوصی مشاوره آموزشی

نام دوره ها :
ترمیک / فشرده
مهارت ها :
Writing/Reading/Listening/Speaking
آماده سازی جهت آزمون :
IELTS/TOEFL
دوره های کوتاه مدت :
مکالمه / انگلیسی برای سفر
تدریس زبان انگلیسی ایران سیدنی
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : آموزش زبان انگلیسی، تدریس تخصصی آیلتس ، تدریس دوره های مکالمه به صورت فشرده ، مشاوره و برنامه ریزی آموزشی ، بازنگری و ویرایش مقالات علمی
  • تلفن: 0021-88687512