بهداشت و پزشکی

محصولات و خدمات ویژه

لباس زیر ضد امواج
لباس زیر ضد امواج بهداشت و پزشکی - سایر
برم هگزین 1% - برم هگزی
برم هگزین 1% - برم هگزی داروهای دامپزشکی
تابان 100 گاو شیری (10کیلوگرمی)
تابان 100 گاو شیری (10کیلوگرمی) داروهای دامپزشکی
سفوکل (Cefokel)
سفوکل (Cefokel) داروهای دامپزشکی
اسپری otc وتاک
اسپری otc وتاک داروهای دامپزشکی
ژل سم Hoof fit هلند
ژل سم Hoof fit هلند داروهای دامپزشکی
پمپ فلورفنیکل 10% رویان دارو
پمپ فلورفنیکل 10% رویان دارو داروهای دامپزشکی
سلبن – ای | Seleben- E
سلبن – ای | Seleben- E داروهای دامپزشکی
گلیسرین یده (فایوداین)
گلیسرین یده (فایوداین) داروهای دامپزشکی
ویتامین AD3E Forte
ویتامین AD3E Forte داروهای دامپزشکی
جنتاموکس هیپرا
جنتاموکس هیپرا داروهای دامپزشکی
فلو مکوئین 20 %
فلو مکوئین 20 % داروهای دامپزشکی
دیمیفن
دیمیفن داروهای دامپزشکی
اکسی تتراسایکلین 20%
اکسی تتراسایکلین 20% داروهای دامپزشکی
کیمیفن
کیمیفن داروهای دامپزشکی
اکسنل 1گرمی
اکسنل 1گرمی داروهای دامپزشکی
موکوفری® | ®Mucufree
موکوفری® | ®Mucufree داروهای دامپزشکی
کانفلوکس اسپانیا
کانفلوکس اسپانیا داروهای دامپزشکی
محلول سم Hoof fit هلند
محلول سم Hoof fit هلند داروهای دامپزشکی
موننسین بهرود
موننسین بهرود داروهای دامپزشکی
ویتامین AD3EK3C رشد دانه گرگان
ویتامین AD3EK3C رشد دانه گرگان داروهای دامپزشکی

محصولات بروز شده

سدیم بنزوات دارویی
سدیم بنزوات دارویی مواد اولیه دارو
دستمال کاغذی طرح قلب
دستمال کاغذی طرح قلب دستمال کاغذی
آب مخصوص دستگاه بن ماری
آب مخصوص دستگاه بن ماری تجهیزات آزمایشگاهی
اتاق و درب سربی-سربکوبی
اتاق و درب سربی-سربکوبی تجهیزات رادیولوژی
میکروسکوپ بازرسی MX61L ، MX61 Olympus  الیمپوس
میکروسکوپ بازرسی MX61L ، MX61 Olympus الیمپوس تجهیزات و لوازم پزشکی - سایر
کابینت پزشکی مدل کاوه
کابینت پزشکی مدل کاوه تجهیزات و لوازم پزشکی - سایر
موم بهداشتی مومBeeswax
موم بهداشتی مومBeeswax مواد اولیه دارو
محیط های کشت مرک آلمان ۵۰۰ گرمی
محیط های کشت مرک آلمان ۵۰۰ گرمی تجهیزات آزمایشگاهی
پادری بیمارستانی_استیکی مت
پادری بیمارستانی_استیکی مت تجهیزات بیمارستان - سایر
محیط کشت مرک آلمان 500 گرمی
محیط کشت مرک آلمان 500 گرمی تجهیزات آزمایشگاهی
کیسه ادرار شیر صلیبی HD
کیسه ادرار شیر صلیبی HD تجهیزات و لوازم پزشکی - سایر

خدمات بروز شده

تامین آب فوق خالص و خالص زلاب
تامین آب فوق خالص و خالص زلاب خدمات بهداشت و پزشکی - سایر
آزمایشهای ایمونولوژی
آزمایشهای ایمونولوژی خدمات بهداشت و پزشکی - سایر
نمایندگی دستگاه کلنی کانتر کمپانی WTW
نمایندگی دستگاه کلنی کانتر کمپانی WTW نمایندگی محصولات بهداشتی
ساخت و تولید قالب گیر و تهیه بلوک بافت
ساخت و تولید قالب گیر و تهیه بلوک بافت خدمات بهداشت و پزشکی - سایر
شرکت توسعه صنعتی الکترونیک
شرکت توسعه صنعتی الکترونیک خدمات بهداشت و پزشکی - سایر
اجاره کپسول پزشکی
اجاره کپسول پزشکی خدمات بهداشت و پزشکی - سایر
تعمیر و سرویس دستگاه های آزمایشگاهی
تعمیر و سرویس دستگاه های آزمایشگاهی خدمات بهداشت و پزشکی - سایر
دندانسازی با بیمه
دندانسازی با بیمه خدمات دندانپزشکی

مطالب مرتبط

جدیدترین اطلاعات "بهداشت و پزشکی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.
 

دسته بندی محصولات موجود در گروه بهداشت و پزشکی: