واردات مواد:
از کمپانی های BD, Biolegend, Sigma, Abcam, Thermo, Merck
مواد کشت سلولی:
از کمپانی های Gibco, Biosera, Caisson Lab
مواد مولکولی:
از کمپانی های Takara, Ampliqon, Thermo Scientific, tranasgen Biotechو Sigma
مواد مصرفی ازمایشگاهی:
از کمپانی های SPL کره جنوبی و Jet Biofil ادامه

شرکت نوین زیست پژوهان
[کرمان]
  • نوع فعالیت: وارد کننده
  • خدمات/محصولات : واردات، توزیع کننده
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 034-33225323