اندازه گیری و ابزار دقیق

محصولات و خدمات ویژه

لامپ دستگاه اسپکتروفتومتر
لامپ دستگاه اسپکتروفتومتر لوازم آزمایشگاه شیمی
ترازو A&D  ژاپن
ترازو A&D ژاپن ترازوی آزمایشگاهی
تعمیر میکروسکوپ های متالوژی
تعمیر میکروسکوپ های متالوژی تعمیرات وسایل اندازه گیری
سنسور RTD جومو کد ۹۰۲۰۲۰
سنسور RTD جومو کد ۹۰۲۰۲۰ اندازه گیری دما
نمایندگی فشار سنج زیمنس گیج  SIEMENS
نمایندگی فشار سنج زیمنس گیج SIEMENS نمایندگی وسایل ابزار دقیق

محصولات بروز شده

اسپکتروفتومتر UV - VIS لابومد آمریکا
اسپکتروفتومتر UV - VIS لابومد آمریکا تجهیزات عمومی آزمایشگاه
ترازو A&D  ژاپن
ترازو A&D ژاپن ترازوی آزمایشگاهی
475 Emerson Field Communicator
475 Emerson Field Communicator کالیبراتور
سنسور RTD جومو کد ۹۰۲۰۲۰
سنسور RTD جومو کد ۹۰۲۰۲۰ اندازه گیری دما
مانومتر  10بار VICTORY
مانومتر 10بار VICTORY اندازه گیری فشار - مانومتر

خدمات بروز شده

تعمیر و کالیبره پلاریمتر
تعمیر و کالیبره پلاریمتر تعمیرات وسایل اندازه گیری
تعمیر ترازوی دیجیتالی
تعمیر ترازوی دیجیتالی تعمیرات وسایل اندازه گیری
نمایندگی کدورت سنج hach
نمایندگی کدورت سنج hach نمایندگی وسایل ابزار دقیق
تعمیر میکروسکوپ تک چشمی - دوچشمی و سه چشمی
تعمیر میکروسکوپ تک چشمی - دوچشمی و سه چشمی تعمیرات وسایل اندازه گیری
تعمیر مولتی متر دیجیتال
تعمیر مولتی متر دیجیتال تعمیرات وسایل اندازه گیری

مطالب مرتبط

جدیدترین اطلاعات "اندازه گیری و ابزار دقیق" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.
 

دسته بندی محصولات موجود در گروه اندازه گیری و ابزار دقیق: