پوشاک سارا
[بوشهر، دشتی]
  • نوع فعالیت: خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : نمایشگاه، فروشگاه
  • نوع مالکیت: جواز کسب (مغازه)
  • تلفن: 0917-2354985، 077-35324301