رتبه بندي شركتها

  1-رتبه بندي درحقيقت نوعي درجه بندي شركتها براساس ميزان توانائي آن شركتها است كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي‌شود وبرآن اساس شركتها از رتبه 1 تا 5 درجه بندي مي شوند كه درحقيقت رتبه 1 بالاترين و رتبه 5 پائين‌ترين مي‌باشد.

  2- سازمان مديريت و برنامه ريزي شركتها در 11رشته مختلف رتبه بندي ميكند كه عبارتند از: 1- ساختمان 2- راه 3- حمل ونقل 4- تاسيسات 5- كشاورزي 6- آب 7- مرمت آثارباستاني 8- كاوش‌هاي زميني 9- ارتباطات 10-نفت و گاز 11- نيرو

  3- رتبه‌اي كه به يك شركت اختصاص مي‌يابد به سه عامل اساسي ارتباط دارد:

1)     تعداد نيروي فني ومهندسي يك شركت وميزان سابقه كارآنها

2)     ميزان سوابق شركت و مبلغ كل قراردادهاي انجام شده

3)     توانائي مالي شركت

  4- توضيح اينكه براي پائين ترين رتبه كه منظورهمان رتبه 5 است نيازي به ارائه سوابق كاري و يا توانائي مالي شركت نمي‌باشد.

  5- براي اخذ رتبه 5 درهريك از رشته‌ها اعم ازرشته ساختمان، راه يا غيره شرايط ذيل بايد فراهم باشد:

1)     داشتن يك شركت (با مسئوليت محدود يا سهامي خاص)

2)     3/2 اعضاء هيئت مديره شركت بايد حتما ليسانس باشند.

3)  درهيئت مديره شركت حتما بايد دونفر داراي مدرك مهندسي حضور داشته باشند كه حداقل يك نفر ازآنها داراي سه سال سابقه كار مستند به بيمه در رشته مورد تقاضا باشد ومهندس فوق بتواند سوابق بيمه وكارخود را كتبا" ارائه دهد

4)  چنانچه يك شركت براي رتبه 5 تقاضا مي‌دهد مجازاست حداكثر در دوشاخه مختلف مثلا راه و ابنيه تقاضا دهد ولي چنانچه تقاضا در دوشاخه باشد بايد هردونفر مهندس فوق الذكر داراي سابقه كار و بيمه باشند ولي چنانچه تقاضا در يك رشته باشد فقط يكي ازمهندسين نيازاست كه داراي 3 سال سابقه مرتبط باشد و ديگري مي تواند با سابقه غير مرتبط باشد.

  6- براي يك شركت كه فرضا تازه تاسيس شده و هيچ سوابق كاري ندارد حداكثر مي‌توان تقاضاي رتبه 5 داد كه اين تقاضا ميتواند در دو رشته يا يك رشته باشد.

  7- براي اينكه بتوان رتبه 5 را به 4 ارتقاء داد شركت بايد به مقدارحدنصاب لازم متناسب با هررشته قرارداد انجام شده در رشته مورد تقاضا ار

موسسه بین المللی ثبت پارسه
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : ثبت شرکت، تغییرات در شرکت، انحلال شرکت، تامین مهندسی، دریافت رتبه و ایزو، مشاوره تجاری، حسابداری، تنظیم دفاتر و پلمپ، مشاوره حقوقی، تبلیغات ، بازاریابی، فروش
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-22883230، 021-22893962، 021-22880475، 021-22867255