مرکز آموزشی پیشتازان بهینه صنعت
داری تایید صلاحیت از شرکت نفت .شرکت گاز .ملی حفاری نظام مهندسی .اداره کار .اداره کل استاندارد خوزستان .و صنایع و معادن .و آمورش کشوری برگزار کننده تمام دوره های حضوری و غیر حضوری در جنوب کشور برگزاری دوره #hse#iso900#haccp#imsHSE.is09001.iso14001.ims.hacp.
#ایمنی عمومی #برق #بهداشت #محیط زیست #پیشتازان بهینه صنعت #داربست بندی .#مدرک بین المللی #مدرک داخلی #مدرک اشتاندارد ادامه

جدیدترین اطلاعات "آموزش پیشتازان بهینه صنعت" را دریافت کنید:

 
آموزش پیشتازان بهینه صنعت
[اهواز]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : HSE.IS09001.HSEPPAN.HSEQ.HACCP.IMS، ایمنی بهداشت و محیط زیست .برق عمومی. داربست بندی ، کنترل ریسک .ارتباط با مشتری .جوش کاری ، .ایمنی .بهداشت .محیط زیست .مدرک بین المللی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 0061-34444912
بروز رسانی 6 هفته قبل