فروش انواع شیر سکونس(شیر کنترل فشار ترتیبی یاSequence Valves)

شیر های ترتیبی(سکوئنس)برای کنترل ترتیب عملکرد دو شاخه موازی از مدار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال توسط این شیر می توان عملکرد دو سیلندر را ترتیبی کنترل نمود که سیلندر دوم پس از طی کورس سیلندر اول وارد عمل گردد از شیر های ترتیبی به منظور حصول اطمینان از تامین فشار به اندازه معین در یک قسمت از مدار قبل از شروع بکار قسمت دیگر نیز استفاده می شود.

فروش انواع شیر سکونس(شیر کنترل فشار ترتیبی یاSequence Valves)


 www.InstruCenter.com مرجع تخصصی و بزرگترین فروشگاه اینترنتی تجهیزات ابزاردقیق و هیدرولیک در ایران می باشد که توانسته با تامین مستقیم و بدون واسطه ، به ارائه قیمت‏‌های کاملا رقابتی و مناسب، همراه با کیفیت مطلوب خدمات پس از فروش بپردازد.

شیر های ترتیبی(سکوئنس)برای کنترل ترتیب عملکرد دو شاخه موازی از مدار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال توسط این شیر می توان عملکرد دو سیلندر را ترتیبی کنترل نمود که سیلندر دوم پس از طی کورس سیلندر اول وارد عمل گردد از شیر های ترتیبی به منظور حصول اطمینان از تامین فشار به اندازه معین در یک قسمت از مدار قبل از شروع بکار قسمت دیگر نیز استفاده می شود.

برخی از شیرهای سکونس(شیر کنترل فشار ترتیبی یاSequence Valves)موجود در سایتwww.instrucenter.com به همراه لیست قیمت شیر سکونس(شیر کنترل فشار ترتیبی عبارتند از:شیر کاهنده فشار رکسپورت مدل DZ 20-1-3X/210Yساخت Rexportشیر کاهنده فشار رکسپورت مدل DZ 10-1-3X/210Yساخت Rexport

برخی دیگر از محصولات  شیرهیدرولیک  موجود در سایت  www.Instrucenter.com عبارتند از:

شیر کنترل فشار

·       شیر فشار شکن( شیر اطمینان هیدرولیک)·       شیر انلودینگ (شیر بی بار کننده)·       شیر سکونس(شیر کنترل فشار ترتیبی) ·       شیر کانتر بالانس (شیر متعادل کننده)·       شیر کاهنده (ردیوسینگ ولو(·       سایر شیرهای کنترل فشار (Cut Off...)شیر فلو کنترل (شیر کنترل جریان)·       شیر فلو کنترل جبران ساز فشار (شیر فلو کنترل جبرانی )·       شیر فلو کنترل جبران ساز فشار و دما·       شیر کاهنده و افزاینده سرعت·       شیر فلو دیوایدر (شیر تقسیم کننده جریان)·       سایر شیرهای کنترل جریان (Explosion Proof,..)شیر کنترل جهت پروپرشنال·       شیر کنترل فشار پروپر شنال (پروپرشنال پرشر کنترل ولو)·       شیرهای کنترل جریان پروپر شنال (پروپرشنال فلو کنترل ولو)·       شیر کنترل فشار و فلو پروپرشنال (شیر پی کیو)·       سایر شیرهای پروپرشنال (High Response...)

شیر کنترل جهت

  • شیر سوپاپی
  • شیر تخلیه سریع
  • شیر شاتل (یا)
  • شیر ربع گرد
  • شیر پاپت
  • شیر کنترل جهت اسپولی (برقی، دستی )
  • شیر قطع کننده جریان (شات آف)
  • سایر شیرهای کنترل جهت (Logical...)

شیر آسانسوری

 

کلمات کلیدی:

فروش انواع شیر سکونس,شیر کنترل فشار ترتیبی ,Sequence Valves, فروشگاه اینترنتی تجهیزات ابزاردقیق و هیدرولیک, شیر های ترتیبی(سکوئنس), شیر های ترتیبی, شیرهای سکونس, شیر کنترل فشار ترتیبی, Sequence Valves, لیست قیمت شیر سکونس, شیر کنترل فشار ترتیبی, شیر کاهنده فشار رکسپورت مدل DZ 20-1-3X/210Yساخت Rexport,شیر کاهنده فشار رکسپورت مدل DZ 10-1-3X/210Yساخت Rexport , شیر کنترل فشار,شیر فشار شکن, شیر اطمینان هیدرولیک,,شیر انلودینگ ,شیر بی بار کننده, شیر سکونس,شیر کنترل فشار ترتیبی, شیر کانتر بالانس ,شیر متعادل کننده, شیر کاهنده ,ردیوسینگ ولو,سایر شیرهای کنترل فشار Cut Off, شیر فلو کنترل ,شیر کنترل جریان, شیر فلو کنترل جبران ساز فشار ,شیر فلو کنترل جبرانی ,شیر فلو کنترل جبران ساز فشار و دما ,شیر کاهنده و افزاینده سرعت, شیر فلو دیوایدر ,شیر تقسیم کننده جریان,سایر شیرهای کنترل جریانExplosion Proof  ,شیر کنترل جهت پروپرشنال ,شیر کنترل فشار پروپر شنال ,پروپرشنال پرشر کنترل ولو, شیرهای کنترل جریان پروپر شنال ,پروپرشنال فلو کنترل ولو,شیر کنترل فشار و فلو پروپرشنال ,شیر پی کیو,سایر شیرهای پروپرشنال High Response ,شیر کنترل جهت,شیر سوپاپی, شیر تخلیه سریع ,شیر شاتل, شیر یا,شیر ربع گرد ,شیر پاپت, شیر کنترل جهت اسپولی, شیربرقی , شیردستی,  شیر قطع کننده جریان ,شیرشات آف,سایر شیرهای کنترل جهت Logical ,شیر آسانسوری