رفرانس استاندارد داروئی US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard

رفرانس استاندارد داروئی US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard

رفرانس استاندارد :
ناخالصی
USP :
EP
BP :
MM
رفرانس استاندارد داروئی US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
تهیه رفرنس استانداردهای یا استانداردهای مرجع داروئی (reference standard) طبق MM,USP,BP EP مصرفی در آزمایشگاههای دانشگاهها ، آزمایشکاههای صنایع غذایی، آزمایشکاههای سموم و پسدیسایدها ، آزمایشکاههای صنایع دارویی و آزمایشکاههای صنایع آرایشی بهداشتی با استانداردهای مرجع MM, USP, BP, EP این مجموعه آمادگی دارد این رفرانس استاندارد ها را با قیمت مناسب و مدت 30 سی روز کاری در اختیار کلیه شرکتهای داروئی و غیره قرار دهد.
لذا درصورت نیاز به استانداردها با داشتن مشخصات کامل رفرانس استاندارد مورد نیاز با کارشناسان ما تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید.

اطلاعات فروشنده

بازرگانی یکتا
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات: کیت سنجش اندوتوکسین، دستگاه PTS Nexgen، رفرانس استاندارد داروئی، کیت LAL Endosafe LONZA، نوار میکروبی اتوکلاو ، ویال میکروبی اتوکلاو ، اندیکاتور اتیلن اکساید، اندیکاتور حرارت خشک، اندپوینت کوروموژنیک ، اندپوینت توربی دمتریک، دستگاهPTS Nexgenپزشکی هسته ای و تولید رادیو داروها، کینتیک توربی دمتریک، کیت لونزا LONZA LAL، کیت ایندوسیف Endosafe LAL، PROTEST STEAM، ناخالصی داروئی و ورکینگ استاندارد
  • 021-4443860، 0912-8305015
  • مشاهده سایت فروشنده >>

سایر محصولات و خدمات شرکت