کیت استخراج RNA یا RNA extraction kit

کیت استخزاج RNA از بافت ،باکتر گرم منفی و گرم مثبت کیت استخراج RNA از مایعات بدن کیت استخراج RNA از نمونه های نگهداری شده در RNA later

ساخت :
آلمان
تعداد تست :
10-50و250 تستی
زمان تحویل :
فوری

Applications:
• RNA isolation from cultured cells, tissue (standard protocol)
• RNA from < 109 bacterial cells (Gram-negative, Gram-positive) or < 108 yeast cells
• RNA from ≤ 100 μL biological fluids
• RNA clean-up from reaction mixtures
• RNA from samples stored in RNAlater®
• RNA from saliva samples collected with Oragene®•RNA (Genotek)
• Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays

اطلاعات فروشنده

شرکت بهنوژن
[تهران]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات: مواد آزمایشگاهی، فروش هورمون های گیاهی، فروش آنتی بیوتیک های آزمایشگاهی، فروش اکسین، فروش جیبرلیک، فروش سیتوکینین، فروش مواد شیمیائی سیگما، فروش مواد شیمیائی مرک، کیت استخراج DNA، کیت استخراج RNA، فروش RNA later، فروش محیط کشت
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • 021-44702168، 021-44719700
  • مشاهده سایت فروشنده >>

سایر محصولات و خدمات شرکت