میکروسکوپ نیکون

انواع میکروسکوپ نوری و استریومیکروسکوپ Nikon

شرکت سازنده :
نیکون
فروش به صورت :
خرده فروشی، عمده فروشی
مدل :
SW
کشور سازنده :
ژاپن

میکروسکوپ چیست وچه کاربردی دارد؟اجزای میکروسکوپ
اگرازذره بین استفاده کرده باشید می دانید که ذره بین می تواند تصویراجسام رابزرگترکند.حال اگرازدوذره بین استفاده کنیم یعنی تصویری راکه ذره بین اول نشان می دهدبه کمک ذره بین دوم بازهم بزرگترکنیم.آن گاه یک میکروسکوپ ساده ساخته ایم.
اساس میکروسکوپ های امروزی نیزهمین لوله ودوعدسی درون آن است.
عدسی اول راکه روی شیء قرارمی گیردعدسی شیئی می نامند.
درمیکروسکوپ های امروزی قطعات دیگری نیزوجودداردکه کاربامیکروسکوپ راآسان می کنند.
یک چشمی: که فقط یک عدسی چشمی دارد وبایک چشم می توان درآن نگاه کرد.
دوچشمی: که دوعدسی چشمی داردوباهردوچشم می توان به درآن نگاه کرد.
میکروسکوپ های دانش آموزی معمولا ازنوع یک چشمی ومیکروسکوپ های آزمایشگاهی ازنوع دوچشمی است.

درآزمایشگاه های تشخیص طبی برای مشاهده ی خون ونمونه های دیگر
*- درآزمایشگاه های تحقیقاتی زیستی برای مشاهده ی انواع سلول ها(گیاهی،جانوری،آغازیان وقارچ ها)ونیزویروس هاودیگرنمونه های ریز
*- درصنایع فلزشناسی(متالوژی)برای مطالعه ی سطح فلزات واثرموادبرآن ها
*- درزمین شناسی برای مشاهده ی کانی هاوتشخیص آن ها

شرکت امیر طب بیتا آمادگی هر گونه مشاوره ای را دارد. 09113278003

اطلاعات فروشنده

شرکت امیر طب بیتا
[مازندران، آمل]
  • نوع فعالیت: وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات: تجهیزات آزمایشگاهی، الکترونیک - اندازه گیری، آز فیزیک- شیمی- ، مود شیمیایی، فروش انواع PH متر، EC متر و مولتی متر ، آنالایزر شیر، لکتروفورزعمودی و افقی، اسپکتروفتومتر، انواع آون و آون خلا و اینکوباتور، کولیس میکرومتر، انواع ترازوی آزمایشگاهی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • 0011-43241437
  • مشاهده سایت فروشنده >>

سایر محصولات و خدمات شرکت

ونتوری متر
ونتوری متر آزمایشگاه مقاومت مصالح
ویسکوزیته قیر به روش سیبولت
ویسکوزیته قیر به روش سیبولت آزمایشگاه مقاومت مصالح
بشر
بشر لوازم آزمایشگاه شیمی
دستگاه ویسکوزیته کینماتیک
دستگاه ویسکوزیته کینماتیک تجهیزات آزمایشگاه - سایر
دستگاه مبدل حرارتی دو لوله ای
دستگاه مبدل حرارتی دو لوله ای تجهیزات آزمایشگاه - سایر