ترازو آزمایشگاهی تامین و خدمات پس از فروش بدون محدودیت مدل و شرکت سازنده OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER PRECISA

فروش، تعمیرات، کالیبراسیون، تأمین قطعات یدکى ترازو آزمایشگاهی آنالیتیکال و ترازو رطوبت سنج بدون محدویت در مدل و شرکت سازنده OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER PRECISA

شرکت سازنده :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER PRECISA

‎ترازو رطوبت سنج :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎تعمیر ترازو رطوبت :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎تعمیر ترازو :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎رطوبت سنج :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎ترازو :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎کالیبراسیون دما :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎قطعات ترازو رطوبت :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎تعمیر انواع ترازو :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎تعمیر ترازو :
PRECISA
‎تعمیر انواع ترازو :
‎آزمایشگاهی
‎تعمیر رطوبت سنج :
PRECISA
‎تعمیر رطوبت سنج :
METTLER
‎ترازو آزمایشگاهی :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER
‎آنالیز رطوبت :
OHAUS KERN SARTORIUS RADWAG METTLER

اطلاعات فروشنده

دی آزمون تعمیرگاه تجهیزات آزمایشگاهی،تعمیر اسپکتروفتومتر،تعمیر جذب اتمی،تعمیر ترازو رطوبت سنج،تعمیر سانتریفیوژ،تعمیر میکروسکوپ،سرویس اسپکتروفتومتر
[تهران]
عضو ویژه
  • نوع فعالیت: وارد کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات: مرکز سرویس و تعمیرات تخصصی تجهـیزات آزمایشگاهـی، تعمیر سیستمهای کروماتوگرافی، تعمیر سیستمهای اسپکتروسکوپی، تعمیر سیستمهای آنالیز حرارتی، تعمیر اولترا سانتریفیوژ، تعمیر اسپکتروفتومترUV - VIS ، تعمیر جذب اتمی، تعمیر GC، تعمیر دیپ فریزر، تعمیر ترازو آزمایشگاهی، تعمیر پلاریمتر، تعمیر رفراکتومتر، تعمیر ترازو رطوبت سنج، تعمیر سانتریفیوژ یخچالدار، تعمیر فریز درایر، تعمیر فلیم فتومتر، تعمیر فلورسانس، تعمیر FTIR، تعمیر HPLC ، تعمیر GC ، تعمیر NMR ، تعمیر GC/MS، تعمیر ICP ، تعمیر XRF ، تعمیر XRD، تعمیر اتمیک ابزوربشن AAS
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • 021-88882385
  • مشاهده سایت فروشنده >>

سایر محصولات و خدمات شرکت

اسپکتروفتومتر UV - VIS لابومد آمریکا
اسپکتروفتومتر UV - VIS لابومد آمریکا تجهیزات عمومی آزمایشگاه
اسپکتروفتومتر
اسپکتروفتومتر لوازم آزمایشگاه شیمی
لامپ اسپکتروفتومتر
لامپ اسپکتروفتومتر لوازم آزمایشگاه شیمی
اسپکتروفتومتر Varian
اسپکتروفتومتر Varian لوازم آزمایشگاه شیمی
FTIR
FTIR لوازم آزمایشگاه شیمی