تاورکرین 6تن f1515

تاورکرین پتاین فرانسه /6تن/طول بازو 50متر/ارتفاع 40متر/تحمل در نوک بازو 1400کیلوگرم/

تاورکرین پتاین فرانسه /6تن/طول بازو 50متر/ارتفاع 40متر/تحمل در نوک بازو 1400کیلوگرم/

اطلاعات فروشنده

تاورکرین بطالبلویی
[بجنورد]

سایر محصولات شرکت