تاورکرین 427پتاین

تاورکرین پتاین 3تن مدل 427 /طول بازو36متر /تناژن.ک فلش750کیل/طول قطعه 3متر

تاورکرین پتاین مدل 427

ساخت فرانسه

تناژ نوک بازو 750

طول بازو 36متر ارتفاع 30متر

اطلاعات فروشنده

تاورکرین بطالبلویی
[بجنورد]

سایر محصولات شرکت