کود آلی پایدار

کود آلی پایدار این کود بر پایه ضایعات کشاورزی که شامل (فضولات دامی و ضایعات کیاهی ) می باشد که طی فرآیند بیوکمپوست با فعال سازی میکرو ارکانیزم های هوازی بدست می آید

کمپوست :

در واقع یک فرآیند تجزیۀبیولوژیکی است که در طی آن مواد زائد فساد پذیر تحت شرایط هوازی یا بی هوازی به مواد آلی مفید برای گیاهان تبدیل می شوند.

اهمیت و مزایای استفاده از کودها ی کامل آلی

عبارتند از:

- افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول.

- افزایش قابلیت نگهداری آب و ذخیره رطوبتی خاک.

- افزایش مواد آلی و بهبود وضعیت هوموس خاک و کمک به حفظ محیط زیست.

- افزایش تهویه و پوکی خاک و تحریک فعالیت میکرو اُرگانیسمها.

- کاهش هزینه های تولید بدلیل کاهش یا حذف کودهای شیمیایی.

- قراردادن تدریجی عناصر غذایی در محیط ریشه گیاه به علت دارا بودن پوشش آلی.

اطلاعات فروشنده

کود آلی توسعه خاک پاک پایدار
[قزوین]
  • نوع فعالیت: تولید کننده
  • خدمات/محصولات: مشاوره ، آموزش ، ساخت تجهیزات کارخانه تولید کود آلی
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • 0919-1805504
  • مشاهده سایت فروشنده >>