آزمایش ژنتیک فرداد (آزمایشگاه)

تست های ژنتیکی پیش از تولد، تست های ژنتیکی پس از تولد، تست های ژنتیکی پیش گویانه و presymptomatic، تست های ژنتیکی تعیین وضعیت حاملی، تست های ژنتیکی سلول های سوماتیک تست های ژنتیکی پیش از کاشت، تست های ژنتیک دارویی،تست های ژنتیکی تعیین هویت، غربالگری نوزادان ، تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD)، بررسی DNA

ژنتیک و انواع تست های ژنتیکی

تست های ژنتیکی پیش از تولد
تسـت هایـی کـه بـه بررسـی و شناسـایی تغییراتـی در ژنهـا یـا کروموزومهای جنیـن قبـل از به دنیـا آمـدن مـی پردازنـد.
تست های ژنتیکی پس از تولد
تسـت هایـی کـه بلافاصلـه پـس از تولـد و طـی دوران نـوزادی انجام شـده و هـدف آنهـا شناسـایی اختلالات ژنتیکی اسـت که مـی توانند در اوایـل زندگـی درمـان شـوند.
تست های ژنتیکی پیش گویانه و presymptomatic
ایـن گـروه از تسـت هـا بـرای شناسـایی جهـش هـای ژنـی مسـئول اختلالاتـی اسـتفاده مـیشـوند کـه علائم آنهـا پـس از تولد یا سـنین بالاتـر زندگـی فـرد بـروز مـی یابند.
تست های ژنتیکی تعیین وضعیت حاملی
تسـت هـای حاملـی بـرای شناسـایی افـرادی کـه فقـط حامل یک نسـخه از چنیـن جهـش های ژنی هسـتند و بنابراین علائم بیماری را بروز نمی دهنـد اسـتفاده مـی شـوند
تست های ژنتیکی سلول های سوماتیک
ایـن گـروه از تسـتهـا به بررسـی سـلول ها یـا بافت هـای (معمولاً بافـت تومـوری) فـرد از نظر جهش هـای غیرارثی مـیپردازند.
تست های ژنتیکی پیش از کاشت
شـامل تکنیـک هایـی اسـت کـه مـی تواننـد ریسـک داشتن فرزندی بـا اختلالات ژنتیکـی و کروموزومـی خـاص را کاهـش دهنـد.
تست های ژنتیک دارویی
ایـن گـروه از تسـت هـا برای بررسـی یـک واریانـت ژنتیکی کـه روی چگونگـی و روش متابولیـز شـدن یک دارو اثر می گـذارد، انجام می شـوند.
تست های ژنتیکی تعیین هویت
در ایـن تسـتهـا از توالـی های DNA برای شناسـایی هویت یـک فرد با اهـداف قانونـی اسـتفاده مـی شـود.

غربالگری نوزادان  

آزمایش پیش نشانه ها برای تخمین زدن خطر ایجاد سرطان و بیماری آلزایمر

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی (PGD)
تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی روشی است برای پیشگیری از بارداری مبتلا به یک بیماری ژنتیکی یا کروموزومی، که در IVF کاربرد دارد. در این روش سلول یا سلولهایی را از جنین در روز سوم یا پنجم تکوین جنینی جدا نموده و از نظر ژنتیکی آنها را مورد بررسی قرار می دهند. سپس جنین هایی که نرمال هستند به رحم مادر منتقل می گردند.

VERACITY نسل جدیدی از تست غیرتهاجمی برای تشخیص قبل از تولد می باشد که بطور دقیقی DNA آزاد جنینی را در خون مادر اندازه گیری کرده تا حضور آنیوپلوئیدی های جنینی را تشخیص دهد.

انواع آزمایش ژنتیک

 بررسی کروموزومی:

آزمایشات ژنتیکی برای تشخیص سندرم داون، تریزومی 18 یا ترنر و بیماری های امثال آن با بررسی کروموزومی قابل تشخیص می باشد.

 بررسی DNA

بیماری هایی مثل هموفیلی، تالاسمی، دوشن و … که از جمله بیماری های تک ژنی محسوب می شوند با بررسی دی ان آ تشخیص داده می شوند.

بیماری‌های حاصل از ازدواج فامیلی
سقط جنین از عوارض ازدواج فامیلی
نقص ایمنی، بیماری ناشی از ازدواج فامیلی
بیماری معلولیت کودک، خطر ازدواج فامیلی
بیماری شب کوری، بیماری ناشی از ازدواج فامیلی

آزمایش ژنتیک برای چه افرادی مورد نیاز است؟
1-زوج های جوانی که قصد ازدواج دارند و یکی از نزدیکان آن دو دچار مشکلات ژنتیکی و بیماری های ارثی هستند.
2-افرادی که دارای فرزندانی با نقوص مادرزادی هستند.
3-زنی که در طول عمر خود بیش از چند سقط جنین را تجربه کرده است.
4-زنی که کودکی مرده به دنیا آورده باشد.
5-احتمال وجود مشکلات کروموزومی در زنانی که در سنین بالاتر باردار می شوند.
6-تشخیص کودک سندرم

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد یکی از مجهزترین آزمایشگاه های پزشکی کشور و با بیش از 10 سال سابقه در زمینه آزمایشگاهی درحال فعالیت است.

موسسات و انجمن بیمه های تکمیلی و طرف قرارداد آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد :

سازمان تامین اجتماعی- سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح- سازمان بیمه خدمات درمانی-  بیمه دانا- بانک صادرات- بیمه ملت - شهرسالم بیمه شهرداری-آتیه سازان حافظ- بیمه ایران- بیمه البرز- بیمه ما- بیمه میهن- بیمه نوین-بیمه آسیا

آدرس: خ آزادی- روبرو ایستگاه BRT قریب- آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد

تماس :

02166570041-43

نام : آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد

ایمیل:fardadlabb@gmail.com

 

اطلاعات فروشنده

آزمایشگاه فرداد
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات: ازمایش غربالگری، آزمایش تیروئید، آزمایش رماتیسم، آزمایش هپاتیت، آزمایش باروری، آزمایش پاپ اسمیر، آزمایش ویتامین دی، آزمایش دیابت در مردان، آزمایش تومورمارکر، آزمایش باروری، آزمایش دیابت، آزمایش ژنتیک
  • نوع مالکیت: تعاونی
  • 0021-66570042
  • مشاهده سایت فروشنده >>