تایلو بهرود 250 -تایلوزین فسفات 25%

داروخانه دامپزشکی ایران وت عرضه کننده تایلو بهرود 250 -بمنظور اطمینان از توزیع یکنواخـت مـاده مـوثـره ابتدا مقدار مورد نیاز را بـا ۲٠ تـا ۵٠ کیلو گرم خوراک، مـواد اولیـه و یـا مکمـل مخلـوط کرده و سپس مخلوط حاصـل را در حجـم خـوراک اصلی اضافه نمـوده و مجـدداً بـه خـوبـی مخلـوط نمایید. جهت سفارش داروها و اطلاع از تخفیفات به کانال تلگرام ما بپیوندید و نرم افزار دام دارو را نصب نمایید.

قیمت وتخفیفات :
عضویت در تلگرام
نرم افزار دام دارو :
اطلاع از فروش ویژه

تجاری:تایلو بهرود 250
نام ژنریک:تایلوزین فسفات 25%
شکل دارویی:
پریمیکس گرانوله کرم رنگ مایل به قهوه ای
گروه دارویی:
از گروه آنتی بیوتیکهای ماکرولید
ترکیب:
هر کیلوگرم پریمیکس محتوی ۲۵٠ گرم تایلوزیـن فعال می باشد.
مکانیسم اثر:
اتصال به زیر واحد 50S ریبوزوم باکتری و ممانعت از سنتز پروتئین و اثر باکتریواستات دارد.
موارد مصرف:
پیشگیری و کنترل مایکوپلاسماها در طیور
افزایش تولید تخم مرغ و بهبود راندمان غذایی
مقدار و مدت مصرف:
برای پیشگیری و کنترل مایکوپلاسمــا ها در جوجه های گوشتی و پولتها: ۳/۳ تا ۴/۴ کیلـو پـریمیکـس در هر تـن خـوراک، در ۵ روز اول دوره و سپـس ۲ روز در سن ۳ تا ۵ هفتگی
بـرای افــزایــش تـــولیـد تخـم مـرغ در مـرغهــای تخمگــذار: ۲٠٠ گــرم پــریمیکـــس ازشـــروع تخمگذاری تا انتهای دوره
روش مصرف:
بمنظور اطمینان از توزیع یکنواخـت مـاده مـوثـره در کل خوراک، پریمیکس تایلو بهرود بایستی کامـلا با خوراک نهایی مخلوط گردد. بدین منظور ابتدا مقدار مورد نیاز را بـا ۲٠ تـا ۵٠ کیلو گرم خوراک، مـواد اولیـه و یـا مکمـل مخلـوط کرده و سپس مخلوط حاصـل را در حجـم خـوراک اصلی اضافه نمـوده و مجـدداً بـه خـوبـی مخلـوط نمایید.
موارد منع مصرف:
از مخلـوط کـردن و استفـاده همـزمـان بـا سـایـر آنتی‌بیوتیکهایی که به خـوراک اضـافـه مـی شـونـد خودداری نمایید.
زمان قطع مصرف دارو:
جیره های محتوی بیش از ۳ کیلـوگـرم پـریمیکـس در هر تن بـایـد ۵ روز قبـل از کشتـار طیـور قطـع گردد.
موارد احتیاط:
در هنگام حمـل و نقـل و کـاربـرد دارو از مـاسـک، لباس محافظ و دستکش استفاده نمایید.
شرایط نگهداری:
در محل خشک و خنک نگهداری نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
بسته بندی:پاکت 5 کیلویی
ساخت شرکت داروسـازی بهـرود اتـرک (ایران)

اطلاعات فروشنده

دارونامه دامپزشکی ایران وت (IRANVET )
[شیراز]
اسپانسر
  • نوع فعالیت: تولید کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات: معرفی داروهای دام، داروهای طیور، داروهای اسب، داروهای زنبور عسل، مکمل های دام، کنسانتره طیور، لوازم دامپزشکی، لوازم دامپروری، حشره کش ها، سموم خانگی، سموم دامپزشکی، داروی طیور، خوراک دام وطیور، خوراک ماهی، غذای سگ وگربه، داروی حیوانات خانگی
  • +071-5450-3736
  • مشاهده سایت فروشنده >>

سایر محصولات و خدمات شرکت

ماربوکس سوافرانسه
ماربوکس سوافرانسه داروهای دامپزشکی
اینترامایسین سوافرانسه
اینترامایسین سوافرانسه داروهای دامپزشکی
ضد عفونی TH5 فرانسه
ضد عفونی TH5 فرانسه داروهای دامپزشکی
رنیل + ویتامین فرانسه
رنیل + ویتامین فرانسه داروهای دامپزشکی
فلور فنیکل10% داروسازان
فلور فنیکل10% داروسازان داروهای دامپزشکی