پمپ لجن کش با پروانه VORTEX

پمپ لجن کش با پروانه VORTEX هم از نوع تک فاز و هم از نوع 3 فاز تولید و عرضه شده است. پمپ لجن کش با پروانه VORTEX دارای بدنه ای از جنس چدنی داشته و بصورت کف کش در ته چاه ها استفاده میشود. این الکتروپمپ دارای قابلیت های مکشی بالایی بوده و سیالات با ویسکوزیته بالا و با ذرات جامد معلق در قطر بالا را نیز مکش می کند.

پمپ لجن کش با پروانه VORTEX دارای شناور بوده و در زمانیکه محتویات چاله به کف میرسد بصورت خودکار از پمپاژ می ایستد.