ارائه پروانه مهارت ساختمان از سازمان فنی و حرفه ای

👷‍♂معرفی کارگران ساختمانی به سازمان فنی و حرفه ای جهت اخذ کارت مهارت صنعت ساختمان 👷‍♂معرفی کارگران ساختمانی به انجمن های صنفی کارگران ساختمانی شهرتهران 👷‍♂معرفی کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه مشاغل ساختمانی 👷‍♂معرفی به "کار ساختمانی" به تمامی نقاط شهر تهران

پروانه مهارت ساختمان :
بیمه مشاغل ساختمان

آموزش و ارائه پروانه مهارت ساختمان از سازمان آموزش فنی و حرفه ای  به کارگران ساختمانی و معرفی ایشان به انجمن های صنفی کارگران ساختمانی جهت احراز هویت و بعد از تایید نهایی شعبه معرفی آنها به سازمان تامین اجتماعی جهت بیمه مشاغل ساختمان

اطلاعات فروشنده

خدمات ساختمانی نوین
[تهران]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات: 🏠🏗 ارائه پروانه مهارت فنی و حرفه ای 🏗🏠، 🏠🏗 معرفی به انجمن های صنفی ساختمان 🏗🏠، 🏠🏗 معرفی به بیمه تامین اجتماعی 🏗🏠، 🏠🏗 معرفی به کار ساختمان 🏗🏠
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • 021-44504080
  • مشاهده سایت فروشنده >>

سایر خدمات شرکت

مشاوره صنعت ساختمان
مشاوره صنعت ساختمان خدمات مرتبط با عمران و ساختمان - سایر
بیمه مسئولیت مدنی چیست؟ تبلیغات پارس‌سنتر