بیمه ثالث اتومبیل

صدورفوری بیمه ثالث -نقدواقساط-25%تخفیف ویژه بیمه بدنه

براساس قانون هرکس مسئول جبران خسارت های مالی یا بدنی است که از جانب او به اشخاص ثالث وارد شود. شرکت بیمه سامانبا صدور بیمه نامه شخص ثالث تعهد میکند چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه شده، به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت ‌های مالی یا بدنی وارده به دیگران شناخته شود، این خسارت‌ها را براساس شرایط بیمه‌ نامه تا حد معین در قرارداد بپردازد.
بیمه حوادث سرنشین

در بیمه حوادث سرنشین، در صورتی که راننده وسیله نقلیه بیمه ‌شده عامل حادثه شناخته شود و در اثر سانحه رانندگی، وی یا بستگان درجه یک او از قبیل پدر، مادر، همسر، اولاد و... دچار صدمه بدنی شوند یا فوت کنند، شرکت بیمه سامان هزینه‌ های معالجه یا غرامت آنان را براساس شرایط و مبالغ تعیین شده در بیمه‌ نامه میپردازد.

بیمه گذارانی که مایل به خرید این بیمه نامه از شرکت بیمه سامان هستند می توانند یکی از ترکیب های زیر را برای پوشش های بیمه نامه خود انتخاب نمایند.

پوشش مالی3 میلیون و 800 هزار تومان و پوشش جانی152 میلیون تومان
پوشش مالی 4 میلیون تومان و پوشش جانی152 میلیون تومان
پوشش مالی 5 میلیون تومان و پوشش جانی152 میلیون تومان

همچنین پوشش سرنشین (فوت و نقص عضو راننده) 152 میلیون تومان می باشد.
بیمه نامه شخص ثالث قابلیت پرداخت خسارت های مربوط به 4 فقره حادثه رانندگی که راننده دارنده بیمه نامه در آن مقصر شناخته شده باشد را دارد که در هر حادثه برگ مربوط به خسارت از بیمه نامه جدا شده و خسارت پرداخت می گردد.

در صورتی که در طول بیمه نامه، خسارتی اتفاق نیافتد، دارنده بیمه شخص ثالث هنگام خرید بیمه نامه جدید مشمول تخفیف خواهد شد که میزان تخفیفات به شرح ذیل است.

یک سال تخفیف عدم خسارت: ۱۰ درصد
دو سال تخفیف عدم خسارت: ۱۵ درصد
سه سال تخفیف عدم خسارت: ۲۰ درصد
چهار سال تخفیف عدم خسارت: ۳۰ درصد
پنج سال تخفیف عدم خسارت: ۴۰ درصد
شش سال تخفیف عدم خسارت: ۵۰ درصد
هفت سال تخفیف عدم خسارت: ۶۰ درصد
هشت سال و بیشتر تخفیف عدم خسارت: ۷۰ درصد

اطلاعات فروشنده

بیمه سامان نمایندگی1133
[تهران]

سایر خدمات شرکت

بیمه مسئولیت مدنی چیست؟ تبلیغات پارس‌سنتر