نوار خطرلوله گاز-دکاdeka تبریز

قیمت درجه یک بازار42500ریال _قیمت نوار مخلوط پتروشیمی 45000ریال قیمت ممتاز یک مواد پتروشیمی 55000ریال تولید کننده برتر با گواهینامه های( ایزو 9001_ایزو10002)و ستاره طلایی کیفیت درایران

نوار اخطار :
11/5_15_20_25_40سانتی
قیمت هر کیلوگرم :
از 42,500 تا 60,000 ریال
قیت همکار / عمده فروشی :
استعلام قیمت
تاریخ به روزرسانی قیمت :
27 مرداد 1396
این نوارها بعد از انداختن لوله در زیر خاک به طول لوله کشیده می شود که مواقع حفر زمین به نوار برسند :متوجه می شوند از آن قسمت لوله رد شده است.

وزن نوار 25سانتی13.5کیلو ---وزن نوار 40سانتی 22کیلو گرم با ضخامت 250میکرون