اسیلوسکوپ دیجیتال رومیزی

اسیلوسکوپ دیجیتال رومیزی

فانکشن :
حافظه

GDS-1072A-U
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 70مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار
سرعت نمونه برداری : 1GS/s
صفحه نمایشگرTFT LCD رنگی 5.7 اینچ
فانکشن  FFT , FFT rms , Zoom FFT
ذخیره سیگنال :  2MPts   
فانکشن GO/NO GO
27 نوع اندازه گیری اتوماتیک
USB FLASH
قابل اتصال به PC با پورت USB
کمپانی سازنده     Good Will

GDS-1072U
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 70مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار
سرعت نمونه برداری : 250MS/s
صفحه نمایشگرTFT LCD رنگی 5.7 اینچ
فانکشن  FFT
حافظه داخلی :  15   
فانکشن GO/NO GO
19 نوع اندازه گیری اتوماتیک
USB FLASH
قابل اتصال به PC با پورت USB
کمپانی سازنده     Good Will

TDS-1002C-EDU
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار
سرعت نمونه برداری : 1GSa/s
صفحه نمایشگرLCD رنگی
فانکشن FFT
قابل اتصال به PC با پورت USB
USB FLASH
16 نوع اندازه گیری اتوماتیک
10 حافظه داخلی
ارتباط با پرینتر بدون نیاز به PC
کمپانی سازنده     Tektronix

GDS-2062
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار
سرعت نمونه برداری : 1GSa/s
صفحه نمایشگرLCD رنگی
فانکشن FFT
حافظه داخلی :  20   
تولید فایل Bmp مطابق با Windows
27 نوع اندازه گیری اتوماتیک
HELP ,  USB Flash
قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-232
کمپانی سازنده     Good Will

HMO-724
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار
4 عدد پراب
سرعت نمونه برداری 2GS/s
صفحه نمایشگر TFT VGA رنگی 6.5 اینچ
لاجیک آنالایزر 8 کاناله
فرکانس متر 6 رقمی
DVI output
فانکشن FFT
20 نوع اندازه گیری اتوماتیک
حافظه داخلی 2MPts
USB FLASH
3 عدد پورت USB
ارتباط با PRINTER بدون نیاز به PC
قابل اتصال به PC
کمپانی سازنده     HAMEG

TDS-2004C
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
سرعت نمونه برداری: 2GS/s
صفحه نمایشگرLCD رنگی
فانکشن FFT
قابل اتصال به PC با پورت USB
USB FLASH
16 نوع اندازه گیری اتوماتیک
حافظه داخلی :10
ارتباط با پرینتر بدون نیاز به PC

HMO-722
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار
2 عدد پراب
سرعت نمونه برداری 2GS/s
صفحه نمایشگر TFT VGA رنگی 6.5 اینچ
لاجیک آنالایزر 8 کاناله
فرکانس متر 6 رقمی
DVI output
فانکشن FFT
20 نوع اندازه گیری اتوماتیک
حافظه داخلی 2MPts
USB FLASH
3 عدد پورت USB
ارتباط با PRINTER بدون نیاز به PC
قابل اتصال به PC
کمپانی سازنده     HAMEG

TDS-2002C
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار
سرعت نمونه برداری: 1GS/s
صفحه نمایشگرLCD رنگی
فانکشن FFT
قابل اتصال به PC با پورت USB
USB FLASH
16 نوع اندازه گیری اتوماتیک
حافظه داخلی :10
ارتباط با پرینتر بدون نیاز به PC
کمپانی سازنده     Tektronix

DS-1102D
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز
2 کانال دیجیتال حافظه دار
سرعت نمونه برداری 1GS/s
بهمراه لاجیک آنالایزر 16 کاناله+ صفحه نمایشگر LCD  رنگی
فانکشن USB Flash+FFT
رکورد سیگنال + 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک + فیلتر دیجیتال
قابلیت Pass/Fail
10 حافظه داخلی + قابل اتصال به PC با پورت RS-232 , USB بهمراه کابل و نرم افزار
کمپانی سازنده     RIGOL

GDS-1102A-U
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 100مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار
سرعت نمونه برداری : 1GS/s
صفحه نمایشگرTFT LCD رنگی 5.7 اینچ
فانکشن  FFT , FFT rms , Zoom FFT
ذخیره سیگنال :  2MPts   
فانکشن GO/NO GO
27 نوع اندازه گیری اتوماتیک
USB FLASH
قابل اتصال به PC با پورت USB
کمپانی سازنده     

Protek 3010
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
سرعت نمونه برداری 500MSa/s
صفحه نمایشگر LCD رنگی 7 اینچ
فانکشن FFT
قابل اتصال به PC با پورت USB
13 نوع اندازه گیری اتوماتیک
10 مکان حافظه داخلی
USB FLASH
قابل اتصال به کامپیوتر با پورت USB
کمپانی سازنده     PROTEK

GDS-1102U
مشخصات فنی
اسیلوسکوپ 100مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار
سرعت نمونه برداری : 250MS/s
صفحه نمایشگرTFT LCD رنگی 5.7 اینچ
فانکشن  FFT
حافظه داخلی :  15   
فانکشن GO/NO GO
19 نوع اندازه گیری اتوماتیک
USB FLASH
قابل اتصال ب PC با پورت USB
کمپانی سازندهHMO-1022

مشخصات فنی

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال حافظه دار

2 عدد پراب

سرعت نمونه برداری 2GS/s

صفحه نمایشگر TFT VGA رنگی 6.5 اینچ

لاجیک آنالایزر 8 کاناله

فرکانس متر 6 رقمی

DVI output

فانکشن FFT

20 نوع اندازه گیری اتوماتیک

حافظه داخلی 2MPts

USB FLASH

3 عدد پورت USB

ارتباط با PRINTER بدون نیاز به PC

قابل اتصال به PC

کمپانی سازنده     HAMEGTDS-2012C

مشخصات فنی

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار

سرعت نمونه برداری: 2GS/s

صفحه نمایشگرLCD رنگی

فانکشن FFT

16 نوع اندازه گیری اتوماتیک

10 حافظه داخلی

ارتباط با پرینتر بدون نیاز به PC
USB Flash

قابل اتصال بهPC با پورت USB

کمپانی سازنده     TDS-2012C

مشخصات فنی

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار

سرعت نمونه برداری: 2GS/s

صفحه نمایشگرLCD رنگی

فانکشن FFT

16 نوع اندازه گیری اتوماتیک

10 حافظه داخلی

ارتباط با پرینتر بدون نیاز به PC
USB Flash

قابل اتصال بهPC با پورت USB

کمپانی سازنده     TDS-1012C-EDU

مشخصات فنی

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار

سرعت نمونه برداری: 1GS/s

صفحه نمایشگر LCD  رنگی

فانکشن FFT

قابل اتصال به PC با پورت USB

USB FLASH

16 نوع اندازه گیری اتوماتیک

10 حافظه داخلی
ارتباط با پرینتر بدون نیاز به PC
کمپانی سازنده     Tektronix
GDS-2102

مشخصات فنی

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2کانال حافظه دار

سرعت نمونه برداری:1GS/s

صفحه نمایشگرLCD رنگی

فانکشن FFT

حافظه داخلی :  20   

تولید فایل Bmp مطابق با Windows

27 نوع اندازه گیری اتوماتیک

HELP ,  USB Flash
قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-232
کمپانی سازنده    

HMO-1522
کمپانی سازنده     HAMEG

GDS-1152A-U

HMO-1024
کمپانی سازنده     HAMEG

TDS-2014C

TDS-2022C

GDS-3154

HMO-1524
کمپانی سازنده     HAMEG

GDS-3152
کمپانی سازنده     Good Will

GDS-3252
کمپانی سازنده     Good Will

HMO-2024
کمپانی سازنده     HAMEG

TDS-2024C

HMO-2022
کمپانی سازنده     HAMEG

GDS-3254
کمپانی سازنده     Good Will

HMO-2524
کمپانی سازنده     HAMEG

GDS-3352

HMO-3522

HMO-3524

GDS-3354