کشاورزی »

خدمات کشاورزی

(712)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
فروش سینه بوقلمون (امیران استار)
فروش سینه بوقلمون (امیران استار)

فروش کننده سینه بوقلمون فروش عمده سینه بوقلمون به صورت کامل با پوست واستخوان به صورت فله وبسته بندی وقطعه بندی به صورت فله و بسته بندی ...

خرید و فروش عمده گوشت سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان Betka Protein
خرید و فروش عمده گوشت سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان Betka Protein

فروش کلی و جزئی گوشت سینه بی استخوان بوقلمون قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش عمده گوشت بوقلمون Amiranstar
فروش عمده گوشت بوقلمون Amiranstar

فروش عمده گوشت بوقلمون فروش کلی و جزئی گوشت فیله بوقلمون در بسته بندی های مختلف به صورت تازه ومنجمد طبق سفارش مشتری

خریدار بوقلمون گوشتی زنده  (امیران استار)
خریدار بوقلمون گوشتی زنده (امیران استار)

خریدار بوقلمون گوشتی زنده فروش عمده سینه بوقلمون به صورت کامل با پوست واستخوان به صورت فله وبسته بندی وقطعه بندی به صورت فله و بسته بند...

فروش گوشت فیله بوقلمون امیران استار
فروش گوشت فیله بوقلمون امیران استار

فروش کلی و جزئی گوشت فیله بوقلمون در بسته بندی های مختلف به صورت تازه ومنجمد طبق سفارش مشتری

فروش گوشت سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان Betka Protein
فروش گوشت سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان Betka Protein

فروش گوشت سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش مغز ران بوقلمون (امیران استار)
فروش مغز ران بوقلمون (امیران استار)

فروش مغز ران بوقلمون قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش عمده گوشت سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان Betka Protein
فروش عمده گوشت سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان Betka Protein

فروش کلی و جزئی گوشت سینه بی استخوان بوقلمون قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش گوشت بلدرچین
فروش گوشت بلدرچین

فروش گوشت بلدرچین بسته بندی وفله به صورت تازه منجمد

فروش سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان
فروش سینه بوقلمون بدون پوست واستخوان

فروش کلی و جزئی گوشت سینه بی استخوان بوقلمون قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

خرید و فروش بال بوقلمون زعفرانی امیران استار
خرید و فروش بال بوقلمون زعفرانی امیران استار

فروش کلی و جزئی گوشت بال بوقلمون زعفرانی امیران استار قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس ح...

فروش سینه بوقلمون
فروش سینه بوقلمون

فروش سینه بوقلمون به صورت کامل با پوست واستخوان به صورت فله وبسته بندی وقطعه بندی به صورت فله و بسته بندی با مجوز دامپزشکی

فروش عمده گوشت سینه منجمد مرغ کارتنی
فروش عمده گوشت سینه منجمد مرغ کارتنی

فروش گوشت سینه منجمد مرغ کارتنی در بسته های 10 و15کیلویی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

تولید کننده سینه بوقلمون (امیران استار)
تولید کننده سینه بوقلمون (امیران استار)

تولید کننده سینه بوقلمون فروش عمده سینه بوقلمون به صورت کامل با پوست واستخوان به صورت فله وبسته بندی وقطعه بندی به صورت فله و بسته بندی...

فروش گوشت کبک بسته بندی شده
فروش گوشت کبک بسته بندی شده

فروش گوشت کبک بسته بندی شده به صورت عمده ومنجمد گوشت کبک به علت پروتئین بالا و درصد چربی پائین مصارف فراوانی داشته و برای درمان بعضی از ...

فروشنده سینه بوقلمون (امیران استار)
فروشنده سینه بوقلمون (امیران استار)

فروشنده سینه بوقلمون فروش عمده سینه بوقلمون به صورت کامل با پوست واستخوان به صورت فله وبسته بندی وقطعه بندی به صورت فله و بسته بندی با م...

شرکت بازرگانی بتکا /سازمان گوشت تهرانپارس
شرکت بازرگانی بتکا /سازمان گوشت تهرانپارس

بسته بندی به صورت فله تاره ومنجمد قطعه بندی و... در انواع بسته بندی های میباشد

فروش گوشت فیله بوقلمون
فروش گوشت فیله بوقلمون

فروش گوشت فیله بوقلمون - در سازمان گوشت تهرانپارس بوقلمون به صورت لاشه وقطعه بندی در بسته بندی های مختلف به صورت تازه ومنجمد پخش به صورت ...

خرید گوشت فیله بوقلمون Amiran Star
خرید گوشت فیله بوقلمون Amiran Star

خرید گوشت فیله بوقلمون Amiran Star قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش گوشت فیله بوقلمون Betka Protein
فروش گوشت فیله بوقلمون Betka Protein

فروش گوشت فیله بوقلمون قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش سینه بی خس شده بوقلمون
فروش سینه بی خس شده بوقلمون

فروش سینه بی خس شده بوقلمون به صورت کامل با پوست واستخوان به صورت فله وبسته بندی وقطعه بندی به صورت فله و بسته بندی با مجوز دامپزشکی

فروش گوشت مغز ران بوقلمون
فروش گوشت مغز ران بوقلمون

فروش گوشت مغز ران بوقلمون قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش گوشت گردن بوقلمون Betka Protein
فروش گوشت گردن بوقلمون Betka Protein

فروش گوشت گردن بوقلمون Betka Protein قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش گوشت فیله بوقلمون Amiran Star
فروش گوشت فیله بوقلمون Amiran Star

فروش کلی و جزئی گوشت فیله بوقلمون قطعه بندی شده و بسته بندی به صورتتازه و منجمد، وکیوم وشمشی جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

فروش گوشت سینه منجمد مرغ کارتنی Amiranstar
فروش گوشت سینه منجمد مرغ کارتنی Amiranstar

فروش گوشت سینه منجمد مرغ کارتنی Amiranstar جهت دریافت قیمت تماس حاصل نمایید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "کشاورزی/خدمات کشاورزی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.