کلمپ آمپرمتر مولتی کلمپ آمپر متر دیجیتال تستو 2-770 Clamp Digital Multimeter Testo
کلمپ آمپرمتر مولتی کلمپ آمپر متر دیجیتال تستو 2-770 Clamp Digital Multimeter Testo

مولتی کلمپ آمپر متر دیجیتال Clamp Digital Multimeter Testo این دستگاه ابزار بسیار کاربردی است که به کاربران امکان اندازه گیری جریان الکتر...

تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق و صنعت شکیبی
[وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش]
مشهد
09159130781
تماس بگیرید
 

جدیدترین اطلاعات "اندازه گیری و ابزار دقیق/وسایل الکتریکی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.