سرگرمی، ورزش و اسباب بازی »

تجهیزات و لوازم شهربازی و پارک

(1323)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
تشک ژیملاستیک بادی  کد:94
تشک ژیملاستیک بادی کد:94
قیمت هر دستگاه: از 90٬000٬000 تا 150٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

تشک بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قلعه بادی بزرگ طرح کشتی و هواپیما  کد:44
قلعه بادی بزرگ طرح کشتی و هواپیما کد:44
قیمت هر دستگاه: از 530٬000٬000 تا 600٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قلعه بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
استخر توپ بادی عمو پورنگ کد:24
استخر توپ بادی عمو پورنگ کد:24
قیمت هر دستگاه: از 170٬000٬000 تا 200٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

استخر توپ تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قلعه بادی بزرگ طرح باب اسفنجی  کد:46
قلعه بادی بزرگ طرح باب اسفنجی کد:46
قیمت هر دستگاه: از 490٬000٬000 تا 550٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قلعه بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
صخره نوردی کودکان کد:32
صخره نوردی کودکان کد:32
قیمت هر دستگاه: از 130٬000٬000 تا 150٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

سازه بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمان...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قلعه بادی 4 مناره  کد:82
قلعه بادی 4 مناره کد:82
قیمت هر دستگاه: از 210٬000٬000 تا 250٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قلعه بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
سالن بادی  کد:66
سالن بادی کد:66
قیمت هر دستگاه: از 200٬000٬000 تا 1٬000٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

سالن بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمان...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
تشک والیبال کد:80
تشک والیبال کد:80
قیمت هر دستگاه: از 400٬000٬000 تا 500٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

تشک بازی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
بسکتبال بادی  کد:78
بسکتبال بادی کد:78
قیمت هر دستگاه: از 160٬000٬000 تا 200٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

بسکتبال بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ض...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
سازه بادی بیلیارد کودکان و بزرگ سالان کد:90
سازه بادی بیلیارد کودکان و بزرگ سالان کد:90
قیمت هر دستگاه: از 180٬000٬000 تا 200٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

بیلیارد بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت ، استحکام و دوام دارای بهترین دوخت با ...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قصر بادی دو طرفه طرح خورشید کد:72
قصر بادی دو طرفه طرح خورشید کد:72
قیمت هر دستگاه: از 310٬000٬000 تا 350٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قصر بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قلعه بادی ساده کد:29
قلعه بادی ساده کد:29
قیمت هر دستگاه: از 220٬000٬000 تا 250٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

سرسره بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمان...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
سازه بادی دارت و بستکبال کودکان و بزرگ سالان کد:89
سازه بادی دارت و بستکبال کودکان و بزرگ سالان کد:89
قیمت هر دستگاه: از 200٬000٬000 تا 250٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

دارت و بستکبال تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت ، استحکام و دوام دارای بهترین دوخت ب...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قلعه بادی چهل تکه  کد:71
قلعه بادی چهل تکه کد:71
قیمت هر دستگاه: از 220٬000٬000 تا 250٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قلعه بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
سرسره بادی دو طرفه کد:49
سرسره بادی دو طرفه کد:49
قیمت هر دستگاه: از 340٬000٬000 تا 400٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

سرسره بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمان...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قصر بادی کودکان کد:41
قصر بادی کودکان کد:41
قیمت هر دستگاه: از 120٬000٬000 تا 150٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قصر بادی کودکان تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
سرسره بادی دو طرفه کد:54
سرسره بادی دو طرفه کد:54
قیمت هر دستگاه: از 340٬000٬000 تا 400٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

سرسره بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمان...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قصر بادی دو طرفه کد:70
قصر بادی دو طرفه کد:70
قیمت هر دستگاه: از 340٬000٬000 تا 400٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قصر بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قصر بادی کد:100
قصر بادی کد:100
قیمت هر دستگاه: از 450٬000٬000 تا 500٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قلعه بادی متوسط تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قصر بادی کودکان طرح کشتی کد:86
قصر بادی کودکان طرح کشتی کد:86
قیمت هر دستگاه: از 350٬000٬000 تا 400٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

بادی بازی های مدرن تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
استخر توپ عموپورنگ کد:67
استخر توپ عموپورنگ کد:67
قیمت هر دستگاه: از 170٬000٬000 تا 200٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

استخر توپ تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمان...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
شهربازی بادی کودکان کد:105
شهربازی بادی کودکان کد:105
قیمت هر دستگاه: از 200٬000٬000 تا 250٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

بادی بازی مدرن تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قصر بادی  مدرن کودکان کد:48
قصر بادی مدرن کودکان کد:48
قیمت هر دستگاه: از 160٬000٬000 تا 200٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قصر بادی کودکان تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
سازه بادی سرسره کد:64
سازه بادی سرسره کد:64
قیمت هر دستگاه: از 210٬000٬000 تا 250٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

سازه بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمان...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
قلعه بادی 3 مناره  کد:76
قلعه بادی 3 مناره کد:76
قیمت هر دستگاه: از 190٬000٬000 تا 250٬000٬000 ریال (22 مرداد 1398)

قلعه بادی تهیه شده از بهترین پارچه p v c درجه یک ساخت کره --- دارای استاندار و کارت آزمون کیفیت و استحکام --- دارای بهترین دوخت با ضمانت...

شرکت سازه های بادی شادی گستر تبریز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
عضو ویژه
تبریز
041-32866253
تماس بگیرید
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات و لوازم شهربازی و پارک" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.