تجهیزات صنعتی » تصفیه آب صنعتی »

دستگاه تولید آب از هوا

(247)
پلمپ حراست دوره جامع دیجیتال مارکتینگ سیمینار بازاریابی و فروش بی تو بی تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه تولید آب از هوا  10000 لیتر روزانه مدل A-10000
دستگاه تولید آب از هوا 10000 لیتر روزانه مدل A-10000

دستگاه تولید آب از هوا A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را م...

دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 5000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 5000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 250 لیتر روزانه EA-250 (سبز انرژ)
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 250 لیتر روزانه EA-250 (سبز انرژ)

دستگاه تولید آب از هوا EA-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان...

دستگاه تولید آب از هوا|5000 لیتری برای مناطق گرم و خشک (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|5000 لیتری برای مناطق گرم و خشک (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

آبساز صنعتی|2000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی|2000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت های...

آبساز 500 لیتری | سبز انرژی
آبساز 500 لیتری | سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می ...

دستگاه تولید آب از هوا|1000 لیتری (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|1000 لیتری (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا صنعتی A-1000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی...

دستگاه تولید آب از هوا  100 لیتر روزانه سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا 100 لیتر روزانه سبز انرژی

دستگاه تولید آب از هوا EA-100: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در محل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . البته قابلیت نصب در ف...

دستگاه آبساز 250 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 250 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

آبساز 2000 لیتری سبز انرژی
آبساز 2000 لیتری سبز انرژی

آبساز A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت های...

دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 3000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 3000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه آبساز SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به...

دستگاه تولید آب از هوا|500 لیتری (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|500 لیتری (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می ...

دستگاه تولید آب از هوا  LA MICRO - Eole Water
دستگاه تولید آب از هوا LA MICRO - Eole Water

دستگاه تولید آب از هوا LA MICRO: LA MICRO دستگاهی قابل اطمینان برای تولید آب شرب در هر زمانی و تحت هر شرایطی. مخصوصا در مواقعی که دسترس...

آبساز صنعتی برای هوای خشک|500 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی برای هوای خشک|500 لیتری|سبز انرژی

آبساز صنعتی PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توا...

دستگاه تولید آب از هوا | 1000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 1000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-1000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت های...

دستگاه تولید آب از هوا|5000 لیتری (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|5000 لیتری (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را...

دستگاه تولید آب از هوا|صنعتی|250 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|صنعتی|250 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توا...

آبساز صنعتی|5000 لیتری|سبز انرژی
آبساز صنعتی|5000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان به صورت ...

دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتر  (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتر (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می ...

دستگاه آبساز 10000 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 10000 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

دستگاه تولید آب از هوا خانگی | 70 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا خانگی | 70 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل، ادارات، مکان های ورزشی و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق ...

آبساز 500 لیتری مناطق گرم و خشک سبز انرژی
آبساز 500 لیتری مناطق گرم و خشک سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به ص...

آبساز صنعتی | 5000 لیتری
آبساز صنعتی | 5000 لیتری

آبساز A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان به صورت ...

آبساز 5000 لیتر | سبز انرژی
آبساز 5000 لیتر | سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را...

دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت هایب...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تصفیه آب صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.