تجهیزات صنعتی » تصفیه آب صنعتی »

دستگاه تولید آب از هوا

(164)
پلمپ حراست تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 7 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه تولید آب از هوا خانگی | 70 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا خانگی | 70 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل، ادارات، مکان های ورزشی و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق ...

دستگاه تولید آب از هوا  | 100 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 100 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا A-100: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در محل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . البته قابلیت نصب در فض...

دستگاه تولید آب از هوا | 250 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 250 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توان به صورت هایبرید...

دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت هایب...

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000

دستگاه تولید آب از هوا EA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

دستگاه آبساز 250 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 250 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

آبساز  10000 لیتر | سبز انرژی
آبساز 10000 لیتر | سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق. همچنین استفاده از این دستگاه از کیلومت...

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000 (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000 (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا EA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

دستگاه آبساز 1500 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 1500 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا VITAE PLUSE-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

دستگاه تولید آب از هوا  5000 لیتر روزانه (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 5000 لیتر روزانه (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را...

دستگاه آبساز 250 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 250 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 1500 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 1500 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا VITAE PLUSE-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

آبساز  100 لیتر | سبز انرژی
آبساز 100 لیتر | سبز انرژی

آبساز A-100: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در محل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . البته قابلیت نصب در فضای باز هم دارد. ...

دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژ...

دستگاه تولید آب از هوا  10000 لیتر روزانه A10000 - AWG (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 10000 لیتر روزانه A10000 - AWG (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی ر...

دستگاه آبساز 250 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 250 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

آبساز  500 لیتر | سبز انرژی
آبساز 500 لیتر | سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آبساز A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت هایب...

دستگاه تولید آب از هوا 800 لیتری خورشیدی
دستگاه تولید آب از هوا 800 لیتری خورشیدی

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S10 : این دستگاه با اتصال به پنل خورشیدی، برق شهر، ژنراتور برق و یا ترکیبی از این منابع انرژی، هوای اطراف ...

دستگاه آبساز 3000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 3000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه آبساز SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به...

دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 5000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 5000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

دستگاه تولید آب از هوا  30 لیتر روزانه مدل خانگی A-70
دستگاه تولید آب از هوا 30 لیتر روزانه مدل خانگی A-70

دستگاه تولید آب از هوا A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . www.setarvand.com

دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژ...

دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتر  (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا | 500 لیتر (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می ...

دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 500 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 500 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژ...

آبساز 5000 لیتر | سبز انرژی
آبساز 5000 لیتر | سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را...

1 2 3 4 5 6 7 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تصفیه آب صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.