تجهیزات صنعتی » تصفیه آب صنعتی »

دستگاه تولید آب از هوا

(303)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S3
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S3

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S3 : این دستگاه با اتصال به پنل خورشیدی، برق شهر، ژنراتور برق و یا ترکیبی از این منابع انرژی، هوای اطراف ر...

دستگاه تولید آب از هوا  500 لیتر روزانه (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر روزانه (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می ...

دستگاه تولید آب از هوا | 10000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 10000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی ر...

دستگاه تولید آب از هوا 800 لیتری سبز انرژی - Eole Water
دستگاه تولید آب از هوا 800 لیتری سبز انرژی - Eole Water

دستگاه تولید آب از رطوبت NERIOS.G10 : این دستگاه با اتصال به برق شهر، و یا ژنراتور برق و یا ترکیبی از این دو منبع انرژی، هوای اطراف را، ...

دستگاه آبساز با حجم 100 لیتر روزانه - A-100 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 100 لیتر روزانه - A-100 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-100: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در محل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . البته قابلیت نصب در فضای باز هم ...

دستگاه آبساز 5000 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 5000 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

دستگاه آبساز 5000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 5000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

دستگاه آبساز با حجم 3000 لیتر روزانه
دستگاه آبساز با حجم 3000 لیتر روزانه

دستگاه آبساز EA-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. این فناوری بدون نیاز به لوله گذاری های پیچیده و ...

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 500 لیتر روزانه - EA-500 (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 500 لیتر روزانه - EA-500 (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا EA-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. همچنین می توان کل یا مقداری از برق مورد...

دستگاه آبساز 10000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 10000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژ...

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 250 لیتر روزانه EA-250 (سبز انرژ)
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 250 لیتر روزانه EA-250 (سبز انرژ)

دستگاه تولید آب از هوا EA-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان...

دستگاه تولید آب از هوا  10,000 لیتر روزانه (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 10,000 لیتر روزانه (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی ر...

دستگاه آبساز 3000 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 3000 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه آبساز SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به...

دستگاه تولید آب از هوا سبز انرژی - Eole Water (60 لیتری)
دستگاه تولید آب از هوا سبز انرژی - Eole Water (60 لیتری)

دستگاه تولید آب از هوا LA MICRO: LA MICRO دستگاهی است قابل اطمینان برای تولید آب شرب با استفاده از برق، انرژی خورشیدی، ژنراتور، و باطری ...

دستگاه آبساز با حجم 2000 لیتر روزانه - A-2000 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 2000 لیتر روزانه - A-2000 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به ص...

دستگاه آبساز با حجم 250 لیتر روزانه - A-250 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 250 لیتر روزانه - A-250 (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه آبساز A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توان به صورت ...

دستگاه تولید آب از هوا  5000 لیتر روزانه A5000 - AWG (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 5000 لیتر روزانه A5000 - AWG (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را...

دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 500 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا PLUVIAE PLUSE-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژ...

دستگاه تولید آب از هوا 8000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا 8000 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا WMS-100k: این دستگاه با اتصال به برق شهر،هوای اطراف را، مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی (WHO)، به آب خن...

دستگاه تولید آب از هوا  250 لیتر روزانه سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر روزانه سبز انرژی

دستگاه تولید آب از هوا EA-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می تو...

دستگاه تولید آب از هوا  500 لیتر روزانه مدل EA-500
دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر روزانه مدل EA-500

دستگاه تولید آب از هوا EA-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S10 خورشیدی سبز انرژی - Eole Water (800 لیتری)
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S10 خورشیدی سبز انرژی - Eole Water (800 لیتری)

دستگاه تولید آب از رطوبت هوا NERIOS.S10 : این دستگاه با اتصال به پنل خورشیدی، برق شهر، ژنراتور برق و یا ترکیبی از این منابع انرژی، هوای ...

دستگاه تولید آب از هوا 230 لیتری ساخت فرانسه - Eole Water
دستگاه تولید آب از هوا 230 لیتری ساخت فرانسه - Eole Water

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G3 : این دستگاه با اتصال به برق شهر، و یا ژنراتور برق و یا ترکیبی از این دو منبع انرژی، هوای اطراف را، مطا...

دستگاه تولید آب از هوا  250 لیتر روزانه (A250) - AWG سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر روزانه (A250) - AWG سبز انرژی

دستگاه تولید آب از هوا A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توا...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تصفیه آب صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.