تجهیزات صنعتی » تصفیه آب صنعتی »

دستگاه تولید آب از هوا

(188)
مناقصه و مزایده پلمپ حراست تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 5000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا مخصوص مناطق خشک | 5000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

دستگاه تولید آب از هوا 2000 لیتر روزانه A2000 - AWG (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 2000 لیتر روزانه A2000 - AWG (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می...

دستگاه تولید آب از هوا 60 لیتری - LA MICRO
دستگاه تولید آب از هوا 60 لیتری - LA MICRO

دستگاه تولید آب از هوا LA MICRO: LA MICRO دستگاهی قابل اطمینان برای تولید آب شرب در هر زمانی و تحت هر شرایطی. مخصوصا در مواقعی که دسترس...

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 3000 لیتر روزانه - EA-3000
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 3000 لیتر روزانه - EA-3000

دستگاه تولید آب از هوا EA-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000 (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000 (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا EA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

دستگاه آبساز 5000 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 5000 لیتر روزانه مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

دستگاه آبساز 3000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 3000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه آبساز SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به...

آبساز خانگی | 70 لیتری
آبساز خانگی | 70 لیتری

آبساز A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل، ادارات، مکان های ورزشی و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . www.setarvand.com

آبساز صنعتی مناطق خشک | 3000 لیتری
آبساز صنعتی مناطق خشک | 3000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه آبساز SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به...

آبساز صنعتی | 5000 لیتری
آبساز صنعتی | 5000 لیتری

آبساز A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان به صورت ...

دستگاه تولید آب از هوا | 10000 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا | 10000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی ر...

دستگاه تولید آب از هوا |250 لیتری مناطق خشک
دستگاه تولید آب از هوا |250 لیتری مناطق خشک

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

دستگاه آبساز 250 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 250 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

دستگاه تولید آب از هوا |10,000 لیتری مناطق خشک
دستگاه تولید آب از هوا |10,000 لیتری مناطق خشک

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی...

آبساز صنعتی مناطق خشک | 250 لیتری
آبساز صنعتی مناطق خشک | 250 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا Cottidiana-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ر...

دستگاه آبساز 5000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)
دستگاه آبساز 5000 لیتر | مخصوص مناطق خشک (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

آبساز صنعتی مناطق خشک | 5000 لیتری
آبساز صنعتی مناطق خشک | 5000 لیتری
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

آبساز صنعتی | 1000 لیتری
آبساز صنعتی | 1000 لیتری

آبساز A-1000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت های...

دستگاه تولید آب از هوا  2000 لیتر روزانه (A2000) - AWG
دستگاه تولید آب از هوا 2000 لیتر روزانه (A2000) - AWG
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می...

دستگاه تولید آب از هوا خانگی | 70 لیتری
دستگاه تولید آب از هوا خانگی | 70 لیتری

دستگاه تولید آب از هوا A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل، ادارات، مکان های ورزشی و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق ...

دستگاه تولید آب از هوا با حجم 1500 لیتر روزانه - EA-1500 (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا با حجم 1500 لیتر روزانه - EA-1500 (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا EA-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

آبساز صنعتی | 500 لیتری
آبساز صنعتی | 500 لیتری

آبساز A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صورت هایب...

دستگاه تولید آب از هوا  250 لیتر روزانه (A250) - AWG سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر روزانه (A250) - AWG سبز انرژی

دستگاه تولید آب از هوا A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توا...

دستگاه تولید آب از هوا |3000 لیتری مناطق خشک
دستگاه تولید آب از هوا |3000 لیتری مناطق خشک

دستگاه آبساز SCCITAS-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به...

آبساز صنعتی | 250 لیتری
آبساز صنعتی | 250 لیتری

آبساز A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توان به صورت هایبرید...

1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تصفیه آب صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.