تجهیزات صنعتی » تصفیه آب صنعتی »

دستگاه تولید آب از هوا

(303)
پلمپ حراست تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک)
دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک) دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که ا...

آبساز 5000 لیتری مناطق گرم و خشک سبز انرژی
آبساز 5000 لیتری مناطق گرم و خشک سبز انرژی

آبساز ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را می توان به صور...

مولد تولید آب از هوا مدل 70 لیتر خانگی
مولد تولید آب از هوا مدل 70 لیتر خانگی
در حال حاضر موجود نمی باشد

مولد تولید آب از هوا مدل 70 لیتر خانگی دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل، ادارات، مکان های ورزشی و برای فضاهای کوچک با استفاده از ...

مولد تولید آب از هوا 500 لیتر مناطق گرم و خشک
مولد تولید آب از هوا 500 لیتر مناطق گرم و خشک
در حال حاضر موجود نمی باشد

مولد تولید آب از هوا 500 لیتر مناطق گرم و خشک دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف ...

دستگاه تولید آب از هوا 1500 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک)
دستگاه تولید آب از هوا 1500 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا 1500 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک) دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که ...

مولد تولید آب از هوا مدل 1000 لیتر
مولد تولید آب از هوا مدل 1000 لیتر
در حال حاضر موجود نمی باشد

مولد تولید آب از هوا مدل 1000 لیتر دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی ر...

دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر صنعتی (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر صنعتی (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر صنعتی (سبز انرژی) دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته ...

آب از هوا مدل 70 لیتر خانگی
آب از هوا مدل 70 لیتر خانگی
در حال حاضر موجود نمی باشد

آب از هوا مدل 70 لیتر خانگی دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل، ادارات، مکان های ورزشی و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق ....

هواساز
هواساز

هواساز در واقع به عنوان مهم ترین دستگاه در انواع سیکل تهویه مطبوع با بهره گیری از آب گرم تولید شده در بویلر ، آب سرد تولید شده در چیلر و...

آب از هوا 3000 لیتر مناطق گرم و خشک
آب از هوا 3000 لیتر مناطق گرم و خشک
در حال حاضر موجود نمی باشد

آب از هوا 3000 لیتر مناطق گرم و خشک دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را م...

دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک)
دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا 500 لیتر صنعتی (مناطق گرم و خشک) دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که ا...

دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|5000 لیتری|سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا|مناطق بیابانی|5000 لیتری|سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا ABUNDANTIA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی ...

دستگاه آبساز 5000 لیتری مناطق گرم و خشک سبز انرژی
دستگاه آبساز 5000 لیتری مناطق گرم و خشک سبز انرژی
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه آبساز 5000 لیتری مناطق گرم و خشک سبز انرژی دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته م...

دستگاه تولید آب از هوا|5000 لیتری (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا|5000 لیتری (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را...

مولد تولید آب از هوا 250 لیتر مناطق گرم و خشک
مولد تولید آب از هوا 250 لیتر مناطق گرم و خشک
در حال حاضر موجود نمی باشد

مولد تولید آب از هوا 250 لیتر مناطق گرم و خشک دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف ...

دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر صنعتی (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر صنعتی (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر صنعتی (سبز انرژی) دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته ...

آب از هوا مدل 250 لیتر
آب از هوا مدل 250 لیتر
در حال حاضر موجود نمی باشد

آب از هوا مدل 250 لیتر دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توان به صو...

آب از هوا مدل 10000 لیتر
آب از هوا مدل 10000 لیتر
در حال حاضر موجود نمی باشد

آب از هوا مدل 10000 لیتر دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می تو...

دستگاه تولید آب از هوا 5000 لیتر صنعتی (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا 5000 لیتر صنعتی (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا 5000 لیتر صنعتی (سبز انرژی) دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . ...

آب از هوا مدل 500 لیتر
آب از هوا مدل 500 لیتر
در حال حاضر موجود نمی باشد

آب از هوا مدل 500 لیتر دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توان به صو...

آب از هوا مدل 5000 لیتر
آب از هوا مدل 5000 لیتر
در حال حاضر موجود نمی باشد

آب از هوا مدل 5000 لیتر دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توا...

مولد تولید آب از هوا 10000 لیتر مناطق گرم و خشک
مولد تولید آب از هوا 10000 لیتر مناطق گرم و خشک
در حال حاضر موجود نمی باشد

مولد تولید آب از هوا 10000 لیتر مناطق گرم و خشک دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصر...

آب از هوا 1500 لیتر مناطق گرم و خشک
آب از هوا 1500 لیتر مناطق گرم و خشک
در حال حاضر موجود نمی باشد

آب از هوا 1500 لیتر مناطق گرم و خشک دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق، که البته مصرف انرژی را م...

مولد تولید آب از هوا مدل 10000 لیتر
مولد تولید آب از هوا مدل 10000 لیتر
در حال حاضر موجود نمی باشد

مولد تولید آب از هوا مدل 10000 لیتر دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انر...

دستگاه تولید آب از هوا خانگی (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا خانگی (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه تولید آب از هوا خانگی (سبز انرژی) دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل، ادارات، مکان های ورزشی و برای فضاهای کوچک با استفاده ا...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تصفیه آب صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.