تجهیزات صنعتی » تصفیه آب صنعتی »

دستگاه تولید آب از هوا

(131)
پلمپ حراست تبلیغات پارس‌سنتر
1 2 3 4 5 6 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه آبساز با حجم 3000 لیتر روزانه
دستگاه آبساز با حجم 3000 لیتر روزانه

دستگاه آبساز EA-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. این فناوری بدون نیاز به لوله گذاری های پیچیده و ...

دستگاه آبساز با حجم 1500 لیتر روزانه
دستگاه آبساز با حجم 1500 لیتر روزانه

دستگاه آبساز EA-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. این تکنولوژی بدون نیاز به لوله گذاری های پیچیده ...

دستگاه آبساز با حجم 500 لیتر روزانه
دستگاه آبساز با حجم 500 لیتر روزانه

دستگاه آبساز EA-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. همچنین می توان کل یا مقداری از برق مورد نیاز دستگ...

دستگاه آبساز با حجم 250 لیتر روزانه
دستگاه آبساز با حجم 250 لیتر روزانه

دستگاه آبساز EA-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان به صورت ه...

دستگاه آبساز با حجم 10000 لیتر روزانه - A-10000 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 10000 لیتر روزانه - A-10000 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-10000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان ...

دستگاه آبساز با حجم 5000 لیتر روزانه - A-5000 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 5000 لیتر روزانه - A-5000 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان ب...

دستگاه آبساز با حجم 2000 لیتر روزانه - A-2000 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 2000 لیتر روزانه - A-2000 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-2000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به ص...

دستگاه آبساز با حجم 1000 لیتر روزانه - A-1000 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 1000 لیتر روزانه - A-1000 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-1000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به ص...

دستگاه آبساز با حجم 500 لیتر روزانه - A-500 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 500 لیتر روزانه - A-500 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی در محل و با استفاده از انرژی برق .البته مصرف انرژی را می توان به صو...

دستگاه آبساز با حجم 250 لیتر روزانه - A-250 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 250 لیتر روزانه - A-250 (سبز انرژی)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه آبساز A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توان به صورت ...

دستگاه آبساز با حجم 100 لیتر روزانه - A-100 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 100 لیتر روزانه - A-100 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-100: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در محل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . البته قابلیت نصب در فضای باز هم ...

دستگاه آبساز با حجم 70 لیتر روزانه - A-70 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 70 لیتر روزانه - A-70 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق. این تکنولوژی بدون نیاز به لوله گذ...

دستگاه آبساز با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 5000 لیتر روزانه - EA-5000 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز EA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. این تکنولوژی بدون نیاز به لوله گذاری های پیچیده ...

دستگاه آبساز با حجم 3000 لیتر روزانه -  EA-3000 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 3000 لیتر روزانه - EA-3000 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز EA-3000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. این فناوری بدون نیاز به لوله گذاری های پیچیده و ...

دستگاه آبساز با حجم 1500 لیتر روزانه - EA-1500 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 1500 لیتر روزانه - EA-1500 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز EA-1500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

دستگاه آبساز با حجم 500 لیتر روزانه - EA-500 (سبز انرژی)
دستگاه آبساز با حجم 500 لیتر روزانه - EA-500 (سبز انرژی)

دستگاه آبساز EA-500: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. همچنین می توان کل یا مقداری از برق مورد نیاز دستگ...

دستگاه آبساز با حجم 250 لیتر روزانه EA-250 (سبز انرژ)
دستگاه آبساز با حجم 250 لیتر روزانه EA-250 (سبز انرژ)
در حال حاضر موجود نمی باشد

دستگاه آبساز EA-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . همچنین مصرف انرژی را می توان به صورت ه...

دستگاه تولید آب از هوا خانگی 70 لیتر روزانه (سبز انرژی)
دستگاه تولید آب از هوا خانگی 70 لیتر روزانه (سبز انرژی)

دستگاه تولید آب از هوا A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . www.setarvand.com

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G3 سبز انرژی - Eole Water (230 لیتری)
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G3 سبز انرژی - Eole Water (230 لیتری)

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G3 : این دستگاه با اتصال به برق شهر، و یا ژنراتور برق و یا ترکیبی از این دو منبع انرژی، هوای اطراف را، مطا...

دستگاه تولید آب از هوا خورشیدی NERIOS.S3
دستگاه تولید آب از هوا خورشیدی NERIOS.S3

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.S3 : این دستگاه با اتصال به پنل خورشیدی، برق شهر، ژنراتور برق و یا ترکیبی از این منابع انرژی، هوای اطراف ر...

دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G10 سبز انرژی - Eole Water (800 لیتری)
دستگاه تولید آب از هوا NERIOS.G10 سبز انرژی - Eole Water (800 لیتری)

دستگاه تولید آب از رطوبت NERIOS.G10 : این دستگاه با اتصال به برق شهر، و یا ژنراتور برق و یا ترکیبی از این دو منبع انرژی، هوای اطراف را، ...

دستگاه تولید آب از هوا  250 لیتر روزانه مدل A-250
دستگاه تولید آب از هوا 250 لیتر روزانه مدل A-250

دستگاه تولید آب از هوا A-250: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب و کشاورزی در محل و با استفاده از انرژی برق . که البته مصرف انرژی را می توا...

دستگاه تولید آب از هوا  70 لیتر روزانه (A70) - AWG سبز انرژی
دستگاه تولید آب از هوا 70 لیتر روزانه (A70) - AWG سبز انرژی

دستگاه تولید آب از هوا A-70: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب در منزل و برای فضاهای کوچک با استفاده از انرژی برق . www.setarvand.com

دستگاه تولید آب از هوا  5000 لیتر روزانه مدل EA-5000
دستگاه تولید آب از هوا 5000 لیتر روزانه مدل EA-5000

دستگاه تولید آب از هوا EA-5000: دستگاهی است ، برای تولید آب شرب، کشاورزی و صنعتی از هوا و در محل. www.setarvand.com

دستگاه تولید آب از هوا 800 لیتری ساخت فرانسه - Eole Water
دستگاه تولید آب از هوا 800 لیتری ساخت فرانسه - Eole Water

دستگاه تولید آب از رطوبت NERIOS.G10 : این دستگاه با اتصال به برق شهر، و یا ژنراتور برق و یا ترکیبی از این دو منبع انرژی، هوای اطراف را، ...

1 2 3 4 5 6 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "تجهیزات صنعتی/تصفیه آب صنعتی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.