بلوک سیمانی 15 سانتی
بلوک سیمانی 15 سانتی

بلوک سیمانی 15 سانتی جهت دیوارچینی خارجی

شرکت آجر ماشینی ایده آل
[تولید کننده]
قم
021-44152790
تماس بگیرید
بلوک سیمانی 7 سانتی
بلوک سیمانی 7 سانتی

بلوک سیمانی 7 سانتی

شرکت آجر ماشینی ایده آل
[تولید کننده]
قم
021-44152790
تماس بگیرید
بلوک سیمانی 10 سانتی
بلوک سیمانی 10 سانتی

بلوک سیمانی 10 سانتی جهت دیوارچینی داخلی

شرکت آجر ماشینی ایده آل
[تولید کننده]
قم
021-44152790
تماس بگیرید
بلوک سیمانی 20 سانتی
بلوک سیمانی 20 سانتی

بلوک سیمانی 20 سانتی جهت دیوارچینی خارجی

شرکت آجر ماشینی ایده آل
[تولید کننده]
قم
021-44152790
تماس بگیرید
بلوک سیمانی 10 سانتی
بلوک سیمانی 10 سانتی

بلوک سیمانی 10 سانتی جهت دیوارچینی داخلی

شرکت آجر ماشینی ایده آل
[تولید کننده]
قم
021-44152790
تماس بگیرید
بلوک 15*50 و 10*50 و20*401
بلوک 15*50 و 10*50 و20*401
قیمت هر عدد: از 7,500 تا 10,000 ریال (26 ارديبهشت 1395)

بلوک پوکه ای سبک با سایز استاندارد

تولیدی بلوک سبک وسنگین آزادی
[تولید کننده، خدمات]
قم
09127520206
تماس بگیرید
بلوک ١٠*٢٠*۵٠
بلوک ١٠*٢٠*۵٠
قیمت هر عدد: از 7,500 تا 8,000 ریال (25 خرداد 1395)

بلوک پوکه ای سبک. مخصوص تیغه و تقسیمات داخلی ساختمان

تولیدی بلوک سبک وسنگین آزادی
[تولید کننده، خدمات]
قم
09127520206
تماس بگیرید
 

جدیدترین اطلاعات "عمران و صنعت ساختمان/مصالح ساختمانی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.