لوله جداره چاه UPVC
لوله جداره چاه UPVC
قیمت هر متر: از 1,200,000 تا 1,900,000 ریال (4 تير 1397)

لوله جدار چاه شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه یو پی وی سی

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جدار16
لوله جدار16
قیمت هر متر: از 1,200,000 تا 1,900,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار 16 شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به روش درز جوش و با...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه 16 اینچ 6 میل
لوله جداره چاه 16 اینچ 6 میل
قیمت هر متر: از 1,200,000 تا 1,900,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار چاه 16 اینچ 6 میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به ر...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه عمیق
لوله جداره چاه عمیق

تولید لوله های جدار چاه آب فولادی مشبک لوله جدار چاه آهنی فولادی شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهترلوله جدا...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جدار12
لوله جدار12
قیمت هر متر: از 1,200,000 تا 1,900,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار 12 شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به روش درز جوش و با...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه 12 اینچ 6 میل
لوله جداره چاه 12 اینچ 6 میل
قیمت هر متر: از 1,300,000 تا 1,900,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار چاه 12اینچ6میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به روش ...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جدار10
لوله جدار10
قیمت هر متر: از 1,200,000 تا 1,900,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار 10 شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به روش درز جوش و با...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه12 اینچ 4 میل
لوله جداره چاه12 اینچ 4 میل
قیمت هر متر: از 830,000 تا 1,100,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار چاه 12 اینچ 4 میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به ...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جدار14
لوله جدار14
قیمت هر متر: از 1,200,000 تا 1,900,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار 14 شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به روش درز جوش و با...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله دریچه دار 14 اینچ
لوله دریچه دار 14 اینچ

لوله دریچه دار 14 اینچ لوله هیدروفیکس 14 اینچ یا لوله دریچه دار 14 اینچ یا لوله هیدروفلوم 14 اینچ سیستم آبیاری هیدروفیکس با قیمت مناسب در...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه 10 اینچ 5 میل
لوله جداره چاه 10 اینچ 5 میل
قیمت هر متر: از 890,000 تا 1,000,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار چاه آهنی 10 اینچ 5 میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه 14  اینچ 5 میل
لوله جداره چاه 14 اینچ 5 میل
قیمت هر متر: از 1,150,000 تا 1,500,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جداره چاه 14 اینچ 5 میل شیار دار و بدون شیار مشبک فولادی جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چا...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه 10 اینچ 6 میل
لوله جداره چاه 10 اینچ 6 میل
قیمت هر متر: از 1,000,000 تا 1,200,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار چاه آهنی 10 اینچ 6 میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه10 اینچ 4 میل
لوله جداره چاه10 اینچ 4 میل
قیمت هر متر: از 690,000 تا 1,000,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جداره چاه آهنی 10 اینچ 4 میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولاد...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه 16 اینچ 4 میل
لوله جداره چاه 16 اینچ 4 میل
قیمت هر متر: از 1,050,000 تا 1,500,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جداره چاه 16 اینچ 4 میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به ...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جدار چاه
لوله جدار چاه

قیمت لوله جدار چاه عمیق،قیمت لوله جدار چاه،قیمت لوله جدار،قیمت لوله جدار چاهی،قیمت لوله چاه،لوله چاه آب،لوله حفاری،لوله آهنی جدار چاه،لول...

فروشگاه لوله و اتصالات صنعتی علیزاده
[وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش]
تهران
021-66316212
تماس بگیرید
لوله جداره چاه14 اینچ 4 میل
لوله جداره چاه14 اینچ 4 میل
قیمت هر متر: از 900,000 تا 1,500,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جداره چاه آهنی 14 اینچ 4 میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولاد...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه 14  اینچ 6 میل
لوله جداره چاه 14 اینچ 6 میل
قیمت هر متر: از 1,400,000 تا 1,500,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جداره چاه 14 اینچ 6 میل مشبک شیار دار و بدون شیار یا مشبک جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه16 اینچ 5 میل
لوله جداره چاه16 اینچ 5 میل
قیمت هر متر: از 1,300,000 تا 1,500,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جداره چاه16 اینچ 5 میل شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی به ر...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جداره چاه 12 اینچ 5 میل
لوله جداره چاه 12 اینچ 5 میل
قیمت هر متر: از 1,040,000 تا 1,100,000 ریال (25 خرداد 1397)

لوله جدار چاه 12 اینچ 5 میل مشبک شیار دار و بدون شیار جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه و آبدهی بهتر لوله جداره چاه آهنی یا جدار چاه فولادی...

انرژیسازان تامین کننده لوله کاروگیت فاضلابی،لوله پلی اتیلن آبرسانی و...
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اسپانسر
همدان
021-284232
تماس بگیرید
لوله جدار چاه و کیسینگ
لوله جدار چاه و کیسینگ

"کارخانه لوله سازی نوین آهن اهواز تلاش دارد باکیفیت ترین لوله های 10 و 12 اینچ را برپایه استاندارد جهانی تولید و عرضه نماید خرید سهام نو...

کارخانه نوین آهن اهواز
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
تهران
+021-021-09101430466
تماس بگیرید
لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

پخش لوله و اتصالات گلپایگان
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات]
اصفهان، گلپایگان
031-57428011
تماس بگیرید
فروش انواع لوله های جدارچاهی و کشاورزی
فروش انواع لوله های جدارچاهی و کشاورزی

ـ لوله های جدار چاهی و کشاورزی در سایزهای 10-12-14-16 اینچ در ضخامت های مختلف همراه با عملیات شیار (مشبک) و لوله های پمپی در سایزهای مختل...

بازرگانی زمانی
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده]
تهران
0021-66318850
تماس بگیرید
فروش انواع لوله های جدار چاهی و پمپی
فروش انواع لوله های جدار چاهی و پمپی

لوله جدارچاهی لوله جدار لوله چاهی لوله پمپی لوله جدار چاه عمیق لوله چاه تلفن:09131182525

بازرگانی زمانی
[تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده]
تهران
0021-66318850
تماس بگیرید
 

جدیدترین اطلاعات "عمران و صنعت ساختمان/لوله و اتصالات" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.