ایمنی » دوربین مدار بسته »

دی وی آر دوربین مدار بسته

(584)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8008HFI-ST Embedded Hybrid DVR
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8008HFI-ST Embedded Hybrid DVR

دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8008HFI-ST Embedded Hybrid DVR با خروجی VGA و HDMI

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه NVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-7732NI-ST
دستگاه NVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-7732NI-ST

دستگاه NVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-7732NI-ST

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه Dahua DVR  مدل 0404HF-A DVR
دستگاه Dahua DVR مدل 0404HF-A DVR

دستگاه Dahua DVR مدل 0404HF-A DVR و 4 کانال صدا با خروجی VGA و HDMI

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-E1
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-E1

دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7616NI-E1

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7204HI-SL
دستگاه DVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7204HI-SL

دستگاه DVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7204HI-SL

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه Dahua DVR  مدل  0804HF-A DVR
دستگاه Dahua DVR مدل 0804HF-A DVR

دستگاه Dahua DVR مدل 0804HF-A DVR و 8 کانال صدا با خروجی VGA و HDMI

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-7232HVI-SH
دستگاه DVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-7232HVI-SH

دستگاه DVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-7232HVI-SH

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7104NI-SN/P
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7104NI-SN/P

دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7104NI-SN/P

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه NVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-9532NI-RT
دستگاه NVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-9532NI-RT

دستگاه NVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-9532NI-RT

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216 HWI-SH
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216 HWI-SH

دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216 HWI-SH

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7204HFI-SH
دستگاه DVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7204HFI-SH

دستگاه DVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7204HFI-SH با خروجی VGA و HDMI و 4 کانال صدا

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216HVI-SH
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216HVI-SH

دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216HVI-SH با خروجی VGA و HDMI و 4 کانال صدا

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه Dahua DVR  مدل  1604HF-L-E DVR
دستگاه Dahua DVR مدل 1604HF-L-E DVR

دستگاه Dahua DVR مدل 1604HF-L-E DVR و 4 کانال صدا با خروجی VGA و HDMI

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7116HWI-SL
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7116HWI-SL

دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7116HWI-SL

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8132HFSI-SH
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8132HFSI-SH

دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8124HFSI-SH با خروجی VGA و HDMI

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-VP
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-VP

دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-VP

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216HVI-SV H8
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216HVI-SV H8

دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7216HVI-SV H8 با خروجی VGA و HDMI و 8 کانال صدا

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR سی ان بی 4 کانال مدل MDF.2222D
دستگاه DVR سی ان بی 4 کانال مدل MDF.2222D

دستگاه DVR سی ان بی 4 کانال مدل MDF.2222D با خروجی VGA و HDMI و 1 کانال صدا

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8132HFSI-SH
دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8132HFSI-SH

دستگاه DVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-8132HFSI-SH با خروجی VGA و HDMI

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-E1/4P
دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-E1/4P

دستگاه NVR هایک ویژن 4 کانال مدل DS-7604NI-E1/4P

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7716NI-E4/8P
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7716NI-E4/8P

دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7716NI-E4/8P

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 8 کانال مدل DS-7208HVI-SV A
دستگاه DVR هایک ویژن 8 کانال مدل DS-7208HVI-SV A

دستگاه DVR هایک ویژن 8 کانال مدل DS-7208HVI-SV A

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه Dahua DVR  مدل 3104H DVR
دستگاه Dahua DVR مدل 3104H DVR

دستگاه Dahua DVR مدل 3104H DVR و 1 کانال صدا با خروجی VGA و HDMI

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7116NI-SN/P
دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7116NI-SN/P

دستگاه NVR هایک ویژن 16 کانال مدل DS-7116NI-SN/P

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
دستگاه DVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-8016HFI-ST Embedded Hybrid DVR
دستگاه DVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-8016HFI-ST Embedded Hybrid DVR

دستگاه DVR هایک ویژن 32 کانال مدل DS-8016HFI-ST Embedded Hybrid DVR با خروجی VGA و HDMI

پیشرو تصویر پایتخت
[عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
تهران
021-66919098
تماس بگیرید
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "ایمنی/دوربین مدار بسته" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.