1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی >>
برو به صفحه  
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوا...

قانون بیمه کشاورزی مصوب 1362 - متن منقح
قانون بیمه کشاورزی مصوب 1362 - متن منقح

قانون بیمه کشاورزی مصوب 1362 - متن منقح همراه با 1.اصلاحی 2.منسوخه 3.ساختار الحاقی، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستق...

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

در سامانه هوشمند قوانین ،قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین...

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 - متن منقح
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 - متن منقح

کتاب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودک...

آیین‌نامه راجع‌ به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مصوب 1393
آیین‌نامه راجع‌ به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مصوب 1393

آیین‌نامه راجع‌ به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده (23) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مصوب 1393 در این سامانه، به گونه ای ا...

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

کتاب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و نظریات مشورتی ...

قانون اعسار مصوب  1313منسوخه
قانون اعسار مصوب 1313منسوخه

قانون اعسار مصوب 1313 به گونه ای اجرا شده است قابلیت ارتباطات هوشمند با موضوعات اصلی و فرعی را دارد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

بیش از 520 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی قوه قضاییه، قانون آیین دادرسی ک...

آئین نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1389
آئین نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1389

آئین نامه قانون (اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب) مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1389، در این ...

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 - متن منقح
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 - متن منقح

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 - متن منقح در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوا...

مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیش از 18600 نظریه مشورتی و قابلیت ارتباط هوشمند با موضوعات اثرگذار و اثرپذیر

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372
قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372 در این سامانه، به گونه ای اجرا ش...

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در این سامانه، جمع آوری آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به گونه ای صورت گرفته است که ارتباط مستقیم و متقابل بین آراء با مواد قوانین و ن...

قانون وکالت مصوب 1315 - متن منقح
قانون وکالت مصوب 1315 - متن منقح

کتاب قانون وکالت مصوب 1315 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقر...

قانون اوقاف
قانون اوقاف

در این سامانه، قانون اوقاف به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر ، نظریات مشورتی قوه قضاییه و سایر ...

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب 1394
آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب 1394

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل...

آیین نامه معاملات شهرداری تهران
آیین نامه معاملات شهرداری تهران

در سامانه هوشمند قوانین ، آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه و ...

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ‌  مصوب ۱۳۸۰ - مصوب 1381 - متن منقح
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ‌ مصوب ۱۳۸۰ - مصوب 1381 - متن منقح

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ‌ مصوب ۱۳۸۰ - مصوب 1381 - متن منقح به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و...

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371 - متن منقح
قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371 - متن منقح

قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 1371 - متن منقح در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضو...

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار ...

کتاب قانون شوراهای حل اختلاف
کتاب قانون شوراهای حل اختلاف

قابلیت ارتباط هوشمند با بیش از 310 اصل و فرع مستند

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336
قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین م...

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391
آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1391، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بص...

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه ...

قانون راجع به مجازات اسلامی
قانون راجع به مجازات اسلامی

قانون راجع به مجازات اسلامی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 250 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، نظریات مشورتی...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی >>
برو به صفحه  

جدیدترین اطلاعات "نرم افزار و محتوای دیجیتال/محتوای دیجیتال" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.