سیلو های ذخیره مواد
سیلو های ذخیره مواد

ساخت کلیه سیلو های ذخیره مواد و برج تولید تاید

بنا سازان ایران
[تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده، خدمات]
تهران، قرچک
0918-6979751
تماس بگیرید
 

جدیدترین اطلاعات "کشاورزی/ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.