کشاورزی »

گیاهان دارویی

(4)
 
کدوی تخم پوست کاغذی
کدوی تخم پوست کاغذی

محصول به صورت بذر جهت کشت، مصرف آجیلی و دارویی و همچنین استحصال روغن می باشد.

خوشه چینان مرکزی
[تولید کننده، عمده فروش، خدمات]
اراک
086-32780670
تماس بگیرید
نعنا فلفلی
نعنا فلفلی

تولیدکننده عمده گیاهان دارویی در کشور .آمادگی جهت صادرات گیاه نعنا فلفلی و عقد قرارداد تولید. گیاه نعنا فلفلی به صورت سرشاخه-برگ- خردشده...

گیاهان دارویی سرسبز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
اراک
0863-09104493260
تماس بگیرید
بادرنجبویه(ملیس)
بادرنجبویه(ملیس)

تولیدکننده عمده گیاهان دارویی در کشور . آمادگی جهت صادرات گیاه بادرنجبویه و عقد قرارداد تولید. گیاه ملیس به صورت سرشاخه-برگ- خردشده- پو...

گیاهان دارویی سرسبز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
اراک
0863-09104493260
تماس بگیرید
به لیمو
به لیمو

تولید و فروش عمده برگ به لیمو برگ به لیمو با کیفیت های مختلف جهت صادرات آماده فروش می باشد. حسینی-تولید کننده عمده گیاهان دارویی 091044...

گیاهان دارویی سرسبز
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، خدمات]
اراک
0863-09104493260
تماس بگیرید
 

جدیدترین اطلاعات "کشاورزی/گیاهان دارویی" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.