بالابرهای نجات استراری در اتش سوزی ویژه اپارتمانها

بنا به سوانحی که منجر به مرگ انسانها میشود اتش سوزی یکی از این سوانح میباشد که در اپارتمانهابنا به کم بودن مکان برای فرار ونبود پله استرا...

هیدروسان
[تولید کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده]
کردستان، سقز
0874-3293174
تماس بگیرید
 

جدیدترین اطلاعات "ماشین آلات راه و ساختمان" را دریافت کنید:

اطلاعات دریافت کنم.